Fortsatt arbete med återinförda gränskontroller

publicerad 11 september 2017
Den svenska polisens tillfälliga inre gränskontroll ombord på ett Öresundståg som står stilla vid Hyllie station i Malmö

EU har signalerat att det saknas möjlighet att förlänga Sveriges pågående gränskontroller vid inre gräns i region Syd och Väst, efter den 12 november i år. I avvaktan på nya besked fortsätter polisen med de gränskontroller regeringen beslutat om.

Regeringen återinförde gränskontroller vid gräns mot ett annat Schengenland, en så kallad inre gräns, i polisregion Syd och Väst den 12 november 2015. Detta beslut har vid flera tillfällen förlängts.

Sverige ingår i Schengensamarbetet, som innebär att gränser mellan två Schengenländer passeras utan in- eller utresekontroll. Detta är en del av EU:s princip om fri rörlighet.

Det finns dock möjlighet att i undantagsfall återinföra gränskontroll vid inre gräns vid ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten.

Det undantag som Sverige och vissa andra Schengenländer tillämpar kommer från artikel 29 i gränskodexen, och kräver att kommissionen lägger fram en rekommendation om att införa gränskontroll vid inre gräns. Denna artikel kan tillämpas om det råder om ”exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för området utan inre gränskontroll”.

Enligt EU:s migrationskommissionär så föreligger inte längre de omständigheter som ledde till återinförandet i november 2015 och efterföljande förlängningar, och om situationen fortsätter som nu så menar kommissionen att möjlighet saknas att ytterligare förlänga de inre gränskontrollerna inom dessa ramar, när det senaste beslutet går ut 12 november i år.

– Polisen förhåller sig till de direktiv vi har fått, och planerar för att genomföra gränskontroller vid inre gräns enligt regeringens beslut fram till 12 november. Om regeringen fattar beslut om eventuell förlängning, är polisen redo att fortsätta gränskontrollerna även efter det datumet, säger Patrik Engström, chef vid nationella operativa avdelningens Gränspolissektion.

Dock finns, enligt gränskodexens artikel 25, möjlighet att i undantagsfall återinföra gränskontroll vid inre gräns ”om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten på nivån utan inre gränskontroll eller på nationell nivå”. Med stöd av artikel 25 kan en medlemsstat besluta om gränskontroll vid inre gräns utan någon rekommendation från kommissionen. Polisen har löpande dialog med regeringen i denna fråga, och analyserar vad detta får för betydelse för myndigheten.

– Det är säkerhetsläget i november som ligger till grund för de beslut som regeringen eventuellt fattar då, och dessa går i nuläget inte att uttala sig om, säger Patrik Engström.

 

Källa: polisen.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!