Fler privatägda lägenheter än kommunala

publicerad 18 juli 2023
- av Isac Boman
Flerbostadshus i Solna.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Privata hyresvärdar äger nu fler lägenheter i flerbostadshus än allmännyttan, en privatiseringstrend som förväntas fortsätta under kommande år – samtidigt som både privata och kommunala bostadsbolag förväntas få det mycket tufft framöver.

– De senaste 10–15 åren har det vuxit fram ett stort antal privata bolag, som både har köpt och byggt lägenheter. Att hyresrätten växer är positivt för Sverige, det är en populär och attraktiv boendeform, det finns 1,9 miljoner hyresrätter i Sverige, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges allmännytta till Dagens Nyheter.

Även om kommunala bolag har fler lägenheter än tidigare så har privata värdar ökat sina bestånd betydligt snabbare och under senare år gått om allmännyttan, enligt en rapport från Boverket.

– Jag är inte förvånad, vi märker att det sker en del försäljningar från kommunala bolag, men det sker nästan inga ombildningar till bostadsrätter, säger Nordstrand.

Foto: faksimil/Boverket

Magnus Jacobsson som är enhetschef på Boverket pekar på att ”de finansiella förutsättningarna för bostadsbyggande varit goda under de senaste åren” men att det idag är en betydligt sämre situation och att bostadsbyggandet också förväntas ”minska drastiskt de kommande åren”.

Bostadsrätter är den boendeform i flerbostadshus som ökat allra mest – men enligt Boverket beror detta inte primärt på att kommunala bolag säljer ut lägenhetshus som sedan ombildas till bostadsrätter.

Ombildningar av allmännyttiga hyresbostäder till bostadsrätter har under de senare åren stadigt minskat och utgjort en blygsam del av försäljningarna”, noterar DN.

En tydlig ökning av ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter har dock ändå kunnat ses – särskilt i Stockholm där en tredjedel av de allmännyttiga bostäder som såldes till privata aktörer ombildades till bostadsrätter under 2021.

Såväl Boverket som Sveriges allmännytta tror att privatiseringen av hyresrätter kommer att fortsätta under kommande år. Anders Nordstrand pekar på att vissa regioner är särskilt attraktiva för privata aktörer.

– De privata bolagen är starka på universitetsorter och tillväxtmarknader. Vi finns i många små kommuner, många av de kommunala bolagen har färre än 1 000 lägenheter. De kommer att ha det väldigt jobbigt framöver, med en starkt ökande kostnadsutveckling.

– Väldigt få privata bolag kommer att ha möjlighet att bygga om inte regeringen vidtar åtgärder. Vissa bolag – både kommunala och privata – kommer att behöva sälja för att kunna bygga, tillägger han.

I januari 2023 fanns totalt 5,2 miljoner bostadslägenheter i Sverige. Av dessa var 21 miljoner i småhus, 2,7 miljoner i flerbostadshus, drygt 278 000 i specialbostäder samt knappt 80 000 i ”övriga hus”. Sveriges allmännytta äger idag 26,4 procent av lägenheterna i flerbostadshus.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!