Fler män än kvinnor offer för människohandel

publicerad 3 oktober 2018

Sveriges nationella rapportör i frågor som rör människohandel har lämnat över en lägesrapport till regeringen gällande människohandel för 2017. Rapporten visar bland annat att det för första gången är fler män än kvinnor som är offer för människohandel.

 – Kvinnor och flickor är lika mycket offer för människohandel för sexuella ändamål som tidigare. Men under 2017 var totalt sett fler män än kvinnor offer för människohandel. Anledningen är att polisen utredde fler fall av människohandel för tiggeri än tidigare, och i de ärendena var majoriteten av offren män, säger kriminalkommissarie Kajsa Wahlberg som är ansvarig för Polismyndighetens uppdrag som Sveriges nationella rapportör i frågor som rör människohandel.

I människohandel utnyttjas människor för olika ändamål, det kan till exempel vara för sexuella ändamål, tiggeri eller tvångsarbete. Koppleri är ett brott som har stora likheter med människohandel och under 2017 var det anmälningar om koppleri som ökade mest, från 102 anmälningar 2016 till 132 anmälningar 2017.

– En förklaring till att antalet koppleriärenden ökar är att polisen har höjt sin förmåga att upptäcka människohandel. Den största ökningen av antalet koppleriärenden har skett i polisregion Väst, där polisens människohandelsgrupp har fått arbeta fokuserat och har spritt kunskapen till fler delar inom polisen, vilket gjort att man har kunnat upptäcka fler koppleribrott, säger Wahlberg.

– Polisens samverkan med hotell och företag som hyr ut lägenheter i andra hand har bidragit till att sexköpen har flyttat från hotellrum och lägenheter hyrda i andra hand till att ske i kundens bostad. Det är en trend som prostitutionsgruppen i polisregion Stockholm sett under 2018,  tillägger Wahlberg.

Polisen har sedan omorganisationen 2015 arbetat med att förstärka sin förmåga för att bekämpa människohandel och antalet fällande domar ökar under 2018, både där vuxna och barn är offer.

 

Läs hela rapporten här.

Källa: polisen.se


Fakta:

Polismyndighetens lägesrapport "Människohandel för sexuella och andra ändamål" bygger på förundersökningar och domar under 2017 som berör människohandel och därtill relaterad brottslighet men också på information från myndigheter och frivilligorganisationer i Sverige och i viss mån internationellt.
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.