Färre anmälningar mot poliser

publicerad 1 april 2017

Anmälningar som rör polisingripanden fortsätter att minska medan ärenden som rör dataintrång ökar. Det visar årsrapporten från avdelningen för särskilda utredningar.

Drygt 6 200 brott anmäldes förra året till Polismyndighetens avdelning för särskilda utredningar. Av dessa rörde cirka 90 procent polisanställda och handlade ofta om polisingripanden. Andelen som relaterar till ingripanden har minskat år för år sedan 2012. Tydligast syns det på anmälningarna om olaga frihetsberövande som förra året gick ner med ungefär 50 procent. Däremot var anmälningarna om misshandel, som också i många fall är kopplade till ingripanden, på ungefär samma nivå som året innan.

− Ett vanligt fall är att anmälaren anser att polisen har ingripit med våld utan att ha rätt till det. Majoriteten av sådana ärenden leder inte till åtal eftersom polisen i många fall har rätt, och i vissa fall skyldighet, att ingripa, säger Ebba Sverne Arvill, avdelningschef för avdelningen för särskilda utredningar.

Dataintrången ökar

Samtidigt som antalet anmälningar som rör polisingripanden minskar så har ärenden som rör dataintrång, det vill säga när en anställd utan tjänsterelaterad anledning tar fram information ur polisens register, ökat med 20 procent jämfört med 2015. Från 142 anmälningar 2015 till 173 under 2016. Det handlar om relativt få personer men som flera gånger brutit mot reglerna.

− För att samhället ska ha förtroende för Polismyndigheten är det viktigt att alla kan lita på att polisen hanterar den informationen på ett professionellt sätt, säger Ebba Sverne Arvill.

Årsrapport 2016 Avdelningen för särskilda utredningar

 

Källa: polisen.se
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.