Inrikes

Allt yngre brottslingar i Borlänge

Huvudgata i centrala Borlänge

Socialtjänsten i Borlänge kommun konstaterar att såväl missbruk som kriminalitet kryper nedåt i åldrarna. Tungt kriminellt belastade tonåringar är numera vardag för polis och socialtjänst, samtidigt som narkotikamissbruket blir allt vanligare bland kommunens ungdomar.

Allt yngre brottslingar och ungdomar som har fastnat i ett narkotikamissbruk har blivit ett allt större problem i Borlänge rapporterar SR. Enligt poliskällor i Dalarna finns en liknande utveckling på andra platser i länet, som Ludvika och Avesta. I Borlänge är dock problemen störst och allvarligast. De insatser som har gjorts för att bryta utvecklingen har inte varit tillräckliga.
Regeringen sköt under 2018 till 8 miljoner kronor för att socialtjänsten skulle kunna agera mer kraftfullt mot kriminalitetens rötter – som missbruk, bristande utbildning och hemlöshet. Socialchefen i Borlänge anser att tillskottet inte räcker till för att kunna göra skillnad, utan kallar regeringens insats för ”felräkningspengar”.

NB Nyhetsbyrån har talat med poliser som arbetar i och runt Borlänge som bekräftar socialtjänstens bild av utvecklingen. De som grips eller omhändertas för olika brott blir allt yngre, och respekten för lagar och regler är ofta extremt låg. Tröskeln för att använda våld har ”slipats bort helt” och man tycks inom vissa grupperingar bestående av ungdomar ”tävla i kriminalitet”. Bristen på resurser inom polisen i Dalarna lyfts fram som en bidragande orsak till att utvecklingen går åt fel håll. De kriminella ungdomarna känner att de kan ägna sig åt brottslighet och missbruk i stort sett ostört.

 

Fredrik Antonsson/NB Nyhetsbyrån

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 072 722 01 72, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!