Nu vill regeringen utlysa amnesti för handgranater

Regeringen vill införa en amnesti för vissa sprängmedel, däribland handgranater. Målet med amnestin är att tillgången av handgranater för kriminella element i samhället ska försämras.