Vetenskap

Polymer identifierar kvicksilver

Vetenskap Forskare vid spanska universitetet i Burgos har utvecklat en fluorescerande polymer som aktiveras när den kommer i kontakt med kvicksilver som ska finnas i fisk.


Framsteg för laddbara batterier

Vetenskap vForskare vid University of Southern California, USC, har beskrivit en förbättring av litium-svavelbatterier som ger dem längre livslängd.


Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


Foto: U.S. Department of State

Israeler och palestinier i forskningssamarbete

Vetenskap Då israeler och palestinier representerar olika genetiska och kulturella populationer, men som bor i samma område, kan studier som analyserar riskfaktorer leda till en bättre förståelse av hur gener och livsmiljö påverkar lymfom.


Allt fler ufon skådas av människor

Vetenskap Aldrig någonsin har så många rapporterar om oidentifierade flygande objekt, ufon, rapporterats. Sverige, Storbritannien och USA är några länder där ufon är vanligt förekommande.


Foto: Nasa

Trumps plan: USA ska besöka månen igen

Vetenskap USA:s president Donald Trumps administration planerar att senast 2020 ha skickat upp en människa till månen. Det skulle i så fall vara den första gången sedan 1972 människan besöker månen.


Foto: Europol/CC BY-NC 2.0

Nu kan dna tas fram ur jord

Vetenskap En ny analysmetod gör det möjligt att få fram dna ur jord, sand och grus. En droppe kroppsvätska kan räcka.


Bättre batterier med zink

Vetenskap Kemister vid University of Waterloo har utvecklat ett långlivat zinkjonbatteri som kostar hälften så mycket som dagens litiumjonbatterier.