Vetenskap

Ideologi kontra forskning – vad är bäst för småbarnen?

Vetenskap Våra barn hamnar i kläm när politiska ideal får gå före forskning och sunt förnuft. | Tongångar som att man måste vara "utbildad pedagog" för att uppfostra barn och att samhället måste "ta hand om medborgarna" blir allt högre.


Sjunde avsnittet av vetenskapsserien Hjernevask: Arv eller miljö

Vetenskap Det sista avsnittet försöker besvara frågan om det är arv eller miljö som är avgörande för människans personlighet. Är människan ett "oskrivet blad" som formas av yttre påverkan eller föds vi med olika förutsättningar kopplade till vårt arv?


Sjätte avsnittet av vetenskapsserien Hjernevask: Ras

Vetenskap Denna veckas avsnitt i den norska TV-serien är kanske det mest kontroversiella och omdebatterade. | Finns ras och vad är det i så fall? Varför ser människor olika ut och medför detta att det finns andra olikheter? Är det olika kulturellt skapade förväntningar som påverkar människor eller finns det biologiska skillnader som bottnar i evolutionära olikheter som även de spelar in? Och vad har detta för konsekvenser i så fall? Hjernevask eftersöker svaren.


Femte avsnittet av vetenskapsserien Hjernevask: Sex

Vetenskap Finns det generella könsskillnader i förhållningssätt till sex och vad beror dessa i så fall på? Är det olika kulturellt skapade förväntningar som påverkar människors sexualitet eller finns det biologiska skillnader som bottnar i evolutionära olikheter som även de spelar in? Och vad har detta för konsekvenser i så fall?


Annons:


Andra avsnittet i vetenskapsserien Hjernevask: Föräldrarnas påverkan

Vetenskap Arv, miljö eller både och? | I skolvärlden har man länge arbetat för att alla barn skall få samma chans att lyckas. Varför är då fortfarande barnens familjebakgrund så avgörande för hur bra barnen presterar? I andra avsnittet av Hjernevask försöker man ta reda på svaren.