Vetenskap

Foto: Tampa Band Photos/CC BY-NC-ND 2.0

Studie: Umgängeskretsen beror på gener

Vetenskap Omfattar nästan 2 000 personer. En studie visar att människor har högre benägenhet att vilja umgås och vara vänner med personer som har ett snarlikt DNA som dem.


Foto: PD-NASA

Voyager 1 har lämnat solsystemet

Vetenskap Sköts upp redan 1977. Den amerikanska rymdsonden Voyager 1 har passerat solsystemet efter 36 års rymdfärd. Det bekräftar Nasa.


Svenska forskare bevisar nytt grundämne

Vetenskap Väntas få en plats i periodiska systemet. | Forskare vid Lunds universitet har funnit bevis för ununpentium (Uup). Ett tungt grundämne med atomnumret 115.


Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


Medicinska komplikationer förutses

Vetenskap Forskare har nu undersökt en metod som kan förutse risken för komplikationer vid medicinska ingrepp. Vid alla stora medicinska ingrepp finns risken för komplikationer som infektioner och syrebrist i viktiga organ. Ofta märks inte komplikationerna innan de får fäste, och då kan de redan vara livshotande. Forskare vid Universitetssjukhuset i Örebro har nu undersökt en […]


Nybildning av celler i hippocampus

Vetenskap Det sker en omfattande nybildning av nervceller i hippocampus i hjärnan hos vuxna människor – ett område i hjärnan som har stor betydelse för minne och inlärning. Man har länge trott att människor föds med ett visst antal nerv­celler och att inga nya bildas under livets gång. Under flera års tid har det dock varit […]


Ideologi kontra forskning – vad är bäst för småbarnen?

Vetenskap Våra barn hamnar i kläm när politiska ideal får gå före forskning och sunt förnuft. Tongångar som att man måste vara "utbildad pedagog" för att uppfostra barn och att samhället måste "ta hand om medborgarna" blir allt högre.


Foto: Flickr/Hackimaki/CC BY-SA 2.0

Sjunde avsnittet av vetenskapsserien Hjernevask: Arv eller miljö

Vetenskap Det sista avsnittet försöker besvara frågan om det är arv eller miljö som är avgörande för människans personlighet. Är människan ett "oskrivet blad" som formas av yttre påverkan eller föds vi med olika förutsättningar kopplade till vårt arv?


Sjätte avsnittet av vetenskapsserien Hjernevask: Ras

Vetenskap Denna veckas avsnitt i den norska TV-serien är kanske det mest kontroversiella och omdebatterade. Finns ras och vad är det i så fall? Varför ser människor olika ut och medför detta att det finns andra olikheter? Är det olika kulturellt skapade förväntningar som påverkar människor eller finns det biologiska skillnader som bottnar i evolutionära olikheter som även de spelar in? Och vad har detta för konsekvenser i så fall? Hjernevask eftersöker svaren.