Vetenskap

Medicinska komplikationer förutses

Vetenskap Forskare har nu undersökt en metod som kan förutse risken för komplikationer vid medicinska ingrepp. Vid alla stora medicinska ingrepp finns risken för komplikationer som infektioner och syrebrist i viktiga organ. Ofta märks inte komplikationerna innan de får fäste, och då kan de redan vara livshotande. Forskare vid Universitetssjukhuset i Örebro har nu undersökt en […]


Grönt ljus för Ivf med dna från tre personer

Vetenskap Storbritannien blir det första landet i världen som tillåter provrörsbefruktning med dna från tre personer. Men kritiker menar att metoden strider mot all sorts etik. Den kontroversiella metoden kallas för mitokondrieöverföring. Mitokondrier fungerar som cellens kraftverk och förser kroppen med energi. Minskar risken för sjukdomar Genom att använda en lite DNA från en frisk kvinnlig donator […]


Nybildning av celler i hippocampus

Vetenskap Det sker en omfattande nybildning av nervceller i hippocampus i hjärnan hos vuxna människor – ett område i hjärnan som har stor betydelse för minne och inlärning. Man har länge trott att människor föds med ett visst antal nerv­celler och att inga nya bildas under livets gång. Under flera års tid har det dock varit […]


Steget efter

Annons:


Ideologi kontra forskning – vad är bäst för småbarnen?

Vetenskap Våra barn hamnar i kläm när politiska ideal får gå före forskning och sunt förnuft. | Tongångar som att man måste vara "utbildad pedagog" för att uppfostra barn och att samhället måste "ta hand om medborgarna" blir allt högre.


Sjunde avsnittet av vetenskapsserien Hjernevask: Arv eller miljö

Vetenskap Det sista avsnittet försöker besvara frågan om det är arv eller miljö som är avgörande för människans personlighet. Är människan ett "oskrivet blad" som formas av yttre påverkan eller föds vi med olika förutsättningar kopplade till vårt arv?


Sjätte avsnittet av vetenskapsserien Hjernevask: Ras

Vetenskap Denna veckas avsnitt i den norska TV-serien är kanske det mest kontroversiella och omdebatterade. | Finns ras och vad är det i så fall? Varför ser människor olika ut och medför detta att det finns andra olikheter? Är det olika kulturellt skapade förväntningar som påverkar människor eller finns det biologiska skillnader som bottnar i evolutionära olikheter som även de spelar in? Och vad har detta för konsekvenser i så fall? Hjernevask eftersöker svaren.


Femte avsnittet av vetenskapsserien Hjernevask: Sex

Vetenskap Finns det generella könsskillnader i förhållningssätt till sex och vad beror dessa i så fall på? Är det olika kulturellt skapade förväntningar som påverkar människors sexualitet eller finns det biologiska skillnader som bottnar i evolutionära olikheter som även de spelar in? Och vad har detta för konsekvenser i så fall?