Republikanska väljare är mest oroliga för valfusk.

Det amerikanska folket ser valfusk som ett reellt problem och oroar sig för att fusket kan komma att avgöra det kommande presidentvalet. Det är framförallt republikanska väljare som känner oro för att poströster kommer att manipuleras och medvetet räknas fel i syfte att få bort Trump.

Tidigare har Project Veritas kunnat påvisa att valfusk är en verklighet i USA, bland annat i Minnesota där somaliska klaner ”skördar” röster för att kunna sätta specifika somaliska kandidater vid makten.

Man har också kunnat peka på hur sociala medier anstränger sig för att aktivt censurera och motarbeta konservativa och högerpolitiska aktörer i syfte att gynna och lyfta fram mer vänsterliberalism och socialism för sina användare.
Trots detta är siffrorna anmärkningsvärda och omkring hälften av de republikanska väljarna svarar i en ny mätning från Pew Research att de saknar förtroende för valprocessen, fler än så tror dessutom att det kommer att fuskas och att särskilt poströsterna kommer att räknas på ett felaktigt sätt för att missgynna Donald Trump.

44 procent av de svarande är också oroliga för att valprocessen riskerar att utsättas för teknologiska hot, hacking och annan teknisk manipulation.

Man vill också veta vem som vunnit valet så snabbt som möjligt. 69 procent av de republikanska väljarna tycker att detta är mycket viktigt, jämfört med 39 procent av de demokratiska, vilket också vittnar om att de republikanska väljarna oroar sig mer för att valresultatet ska manipuleras i efterhand.

De republikanska väljarna anser också att det är betydligt viktigare än de demokratiska att de som inte har rätt att rösta faktiskt också hindras från att göra detta och man känner också en oro för att många icke-röstberättigade ändå kommer att kunna rösta i valet och påverka det. Bara 35 procent av de republikanska väljarna har förtroende för att de icke-röstberättigade hindras från att rösta.

Att vänsterliberal massmedia aktivt tagit ställning mot Trump och arbetar målmedvetet med negativa vinklingar i syfte att minska sympatierna för presidenten är väl belagt, men det är oklart i vilken grad detta kan påverka valutgången. Den utbredda upplevelsen av snedvriden mainstream-journalistik är därtill något som givit gensvar i breda befolkningslager på Trumps ironiska hållning framförallt till den vänsterpopulistiska kanalen CNN.

Project Veritas har bland annat kunnat avslöja hur CNN, som flera europeiska massmedier hänvisar till nästan dagligen i USA-frågor, målmedvetet i flera års tid har valt att lyfta fram negativa påståenden och vinklingar om Donald Trump i syfte att få honom bortvald som president. 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!