Utrikes

Steget efter


Foto: Global Climate Action Summit, Nikki Ritcher Photography/CC BY 2.0

Världens fjortonde rikaste vill bli USA:s president

Utrikes Michael Bloomberg som ligger bakom det finansiella informationsföretaget Bloomberg L.P har en förmögenhet på över 500 miljarder kronor.


Klimatdebatten

Foto: Lorie Shaull/CC BY-SA 2.0

USA lämnar formellt Parisavtalet

Utrikes USA har meddelat FN att man har för avsikt att lämna Parisavtalet som ingicks år 2015 vid den internationella klimatkonferensen. Detta rapporterar Reuters.