Utrikes

Steget efter


Foto: montage/Didier Jansen/CC BY-NC 2.0

Island får 13 meter hög minaret

Utrikes Muslimska samfundet skall resa en 13 meter hög minaret i Reykjavik. "Symbol för religionsfrihet".