Nytt upprop riktas mot Amazons exploaterande rovdrift

publicerad 21 december 2020
- av Isac Boman
Amazon anklagas för att behandla sina anställda mycket illa.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


“Make Amazon Pay” är en kampanj som har i syfte att ställa Amazon och deras ägare tillika världens rikaste man Jeff Bezos mot väggen och utkräva ansvar för företagets exploatering av sina anställda och av planeten i stort och hur man därtill aktivt försöker undvika att betala skatt eller på andra sätt ge tillbaka till samhället.

I uppropet konstaterar initiativtagarna att Amazon är ett av de absolut mäktigaste företagen i världen och att deras vd Jeff Bezos blev den första personen i världshistorien med en privat förmögenhet på över 200 miljarder dollar.

Graverande uppgifter har dock framkommit om hur världens rikaste man och hans företag behandlar sina anställda och bland annat använder hot och skrämseltaktiker för att få dem att inte kräva rättvisa löner och goda arbetsvillkor. Man påpekar även att företagets koldioxidutsläpp är enorma och att Amazon släpper ut mer koldioxid än två tredjedelar av världens alla länder – något som rimmar illa med företagets ultraglobalistiska inriktning i den kommersiella propagandan.

En annan aspekt som man lyfter fram är hur företaget aktivt gjort allt i sin makt för att undvika att betala skatt eller på andra sätt ge tillbaka till samhället och man menar att företaget under 2019 bara betalade 1,2 procent i skatt i i USA, där Amazon har sitt högkvarter.

Som en följd av de fortsatta missförhållandena på Amazon och företagets agerande i allmänhet har uppropet presenterat lista med krav som man vill att Bezos och hans företag uppfyller.

Pandemin har synliggjort hur Amazon sätter profit framför arbetarna, samhället och planeten. Amazon tar alldeles för mycket och ger för lite tillbaka och det är dags att få Amazon att betala”, konstaterar man bland annat.

Man kräver också höjda löner för arbetarna på Amazons varuhus i takt med att företaget gör allt större vinster. Man vill därtill i övrigt ha bättre arbetsförhållanden och att företaget säkerställer att arbetsplatsen är säker för personalen så att dessa inte skadar sig. Man vill också ta bort Amazons övervakningssystem av sina anställda och ge dem rätten att vara hemma sjuka om de faktiskt är sjuka. Man vill också ha rätten att tillsätta skyddsombud och att företaget rapporterar in hur många av deras anställda som blivit sjuka i coronaviruset.

Vidare kräver man att jobbsäkerheten ska höjas och att personalen får säkra och fasta anställningar när behov uppenbarligen finns. Man kräver vidare att arbetarna ska kunna lyfta fram kritik mot företaget utan rädsla för att bli straffade eller sparkade.

Den tredje punkten handlar om att arbetarnas universella rättigheter ska respekteras genom att Amazon sluter slå ner på fackanslutna och istället tillåter och underlättar personalen att organisera sig fackligt – utan risk för repressalier samt att arbetarna får större inflytande i företaget som helhet.

Den fjärde punkten handlar om utsläpp och miljöförstörelse och man kräver i detta att Amazon lovar att arbeta för att minska dessa och avsluta alla kontrakt relaterade till fossila energikällor och att man istället ska satsa på förnybar energi och exempelvis elektriska fordon.

Den sista punkten handlar om att Amazon måste betala tillbaka till samhället genom att betala sina skatter i de länder där man faktiskt är aktiva, att man slutar flytta pengar till skatteparadis och att man slutar arbeta på ett sätt som skadar andra företag och som leder till att Amazon får en monopolliknande ställning. Amazon ska också garantera kundernas integritet och privatliv relaterat till Amazons produkter som kan användas för registrering och övervakning av kunderna, exempelvis Alexa eller Echo.

Vidare uppmanas Amazon att omedelbart stoppa utvecklingen, produktionen och försäljningen av produkter och mjukvara som kan användas för att massövervaka medborgarna.

Undertecknarna av uppropet beskriver sig som Amazon-anställda, klimataktivister och oroliga medborgare runt om i världen som ser det som sin plikt att kräva ansvar av världens rikaste man och hans företag för den skada man åsamkat världen.

Undertecknarna av uppropet "Make Amazon Pay" beskriver sig som Amazon-anställda, klimataktivister och oroliga medborgare runt om i världen som ser det som sin plikt att kräva ansvar av världens rikaste man Jeff Bezos och hans företag för den skada man åsamkat världen.

Uppropet kan besökas här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!