Pandemiöverdrifterna

Nedstängningspolitiken – förödande för svårt sjuka

publicerad 14 september 2021
Malariasjuk pojke i Etiopien.

Den repressiva nedstängnings- och coronapolitiken runt om i världen har drabbat svårt sjuka i malaria, tuberkulos och hiv mycket hårt. Färre sjuka har behandlats och testats och har i många fall inte fått tillgång till direkt nödvändig sjukvård.

Det är Globala Fonden, som samlar in och delar ut medel för att bekämpa tuberkulos, malaria och hiv, som i sin rapport konstaterar att nedstängningspolitiken och covid-19 drabbat sjuka i ovan nämnda sjukdomar mycket negativt.

Man noterar att 11 procent färre människor fick hjälp med behandlingar eller förebyggande åtgärder jämfört med innan nedstängningspolitiken – samtidigt minskade testningen med hela 22 procent.
Det är framför allt de hårda restriktionerna och nedstängningarna som är orsaken och experter menar att många sjuka inte längre har möjlighet att uppsöka nödvändig vård.

– Jag har vänner i Swaziland, där det finns mest hiv i hela världen. 40 procent är hivpositiva. Men vad händer om du plötsligt inte kan ta dig till kliniken för att testa dig eller få dina bromsmediciner? Du blir resistent och återigen smittsam, säger Mats Målqvist, professor i global hälsa vid Uppsala universitet till TT.

Även för personer sjuka i tuberkulos har nedstängningarna varit skadliga. Antalet behandlade har minskat med 19 procent för den läkemedelsresistenta versionen av sjukdomen och hela 37 procent för den multiresistenta varianten. 2020 behandlades 4,7 miljoner människor för tuberkulos – ungefär en miljon färre än under 2019.

– Jag vill inte förringa covid-19, men i förhållande till tuberkulos har den en mycket låg dödlighet, det behöver man bara titta i de gamla kyrkböckerna för att förstå. Det står ”lungsot” överallt. Vi vill inte få in en tuberkulos som antibiotika inte biter på i Sverige. Då har vi verkligen ett problem, säger Mats Målqvist vidare.

Vad gäller malaria så ökade visserligen antalet utdelade myggnät men i många länder minskade man testerna. I Angola genomfördes exempelvis under 2020 hela sex miljoner färre tester än under 2019.

– Jag blev faktiskt överraskad över att det inte har gått ännu sämre. Alla dessa sjukdomar kräver en interaktion med samhället. Behandlingen av dem bygger på att du är på plats och jobbar aktivt. Sådant fungerar inte om du har en lockdown, konstaterar Målqvist.

Han pekar på att det finns betydligt farligare sjukdomar än covid-19 och att han blir upprörd när riskerna med viruset överdrivs.

– Framför allt med tanke på att det är en miljon barn som dör i vanlig lunginflammation varje år. Fem miljoner barn dör i de här sjukdomarna, varav 98 till 99 procent i låg- och medelinkomstländerna. Samtidigt som man blåser upp faran för barn av covid-19 i andra länder, som här i USA. Jag blir faktiskt upprörd.

Vidare menar han att det faktum att Världshälsoorganisationen ändå valt att ge sitt stöd åt nedstängningspolitiken beror på att organisationen är utsatt för ”starka politiska påtryckningar”.


 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!