Expertgrupp: Svenskt bistånd till Afghanistan var meningslöst

publicerad 1 september 2021
- av Per Nordin
Kvinnor med barn i Herat, Afghanistan.

 ”Pengar i sjön”: En ny rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) visar att det massiva biståndet till Afghanistan inte uppnått något mål – och eventuellt även bidragit till korruptionen.

Afghanistan har varit Sveriges näst största biståndspost de senaste 20 åren. Sverige har under de senaste 19 åren skickat 14 miljarder kronor till landet. Enligt en rapport från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) har pengarna dock inte lyckats främja demokrati så som var ämnat utan kan sannolikt ha bidragit till ytterligare korruption, rapporterar skattefinansierande SVT.

… gör det inte orimligt att hävda att stora biståndsvolymer och kriget mot terrorn tillsammans snarare bidragit till än motverkat korruption och underminerat all potential till hållbarhet.” skriver rapportförfattaren Adam Pain.

Det svenska biståndet har inte lyckats skapa intern kapacitet i Afghanistan och inte heller förändrat beteenden och värderingar, menar man. Man menar vidare också att det funnits en bristande samordning för att hantera pengarna.

Även målsättningarna för biståndet beskrivs som ”abstrakta” och Sverige får också kritik för att man i biståndsstrategierna inte tagit förändringar i Afghanistan i beaktande – bland annat USA:s planer att lämna landet – trots att dessa var väl kända.

Efter att talibanerna tagit över Afghanistan utan strid har Sida meddelat har man stoppat allt bistånd till landet.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!