Inrikes

Kyrkan erkänner urfolks rätt

Inrikes Svenska kyrkan säger ja till ILO-konventionen 169, som erkänner urfolks rätt till sin identitet, språk och religion samt traditionell rätt till land och vatten. Med en klar majoritet, 139 för, 79 mot och 25 som avstod, gav kyrkomötet sitt stöd. Konventionen om urfolks rättigheter är en fråga som symboliserat de motsättningar som finns kring landrättigheter […]


SD:s framgångar gör nya biskopen orolig

Inrikes Antje Jackelén, Sveriges första kvinnliga ärkebiskop, oroas över Sverigedemokraternas framgångar i Ekots lördagsintervju. Även om Antje Jackelén poängterar att Svenska kyrkans ställningstagande motiveras på kristen teologi, snarare än partiers program, oroas hon av SD:s starka resultat i kyrkovalet. – Det finns delar i deras program som inte rimmar väl med en kristen människosyn, säger den blivande […]