Inrikes

Inrikes Regeringen har utsett Klas Friberg, regionpolischef för polisregion Väst, till ny säkerhetspolischef.


Foto: Armin Kübelbeck/CC-BY-SA-3.0

Tyska UD varnar resenärer för social oro i Stockholm

Inrikes Nu uppdaterar tyska UD reseinformationen till tyskar som tänker besöka Sverige – och Stockholm pekas ut som särskilt utsatt för den sociala oro som kan uppstå på grund av flyktingströmmar.


Steget efter


Säkerhetspolisen begår lagbrott vid internationella informationsutbyten

Inrikes Säkerhetspolisen har fått kritik av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden för att ha överfört personuppgifter i strid med rådande lagstiftning. Säkerhetspolisen uppmanas nu att ändra sina rutiner för att avhjälpa de brister som råder vid myndighetens internationella informationsutbyten. När uppgifter lämnats ut till andra länder är det inte alltid möjligt att kontrollera var uppgifterna slutligen hamnar eller […]


Polisen söker efter terrormisstänkt

Inrikes En person misstänkt för förberedelse till terrorbrott söks av polisen. Den misstänkte är anhållen i sin frånvaro. Ansvaret för utredningen ligger hos Säkerhetspolisen och förundersökningen leds av en åklagare. Under dagen har Polismyndigheten kopplats in för att bistå Säkerhetspolisen i sökandet efter den misstänkte. Polisen har fattat beslut om att bedriva arbetet inom ramen för […]