Miljö

Miljö Klimatuppvärmningen minskar antalet växtarter på tundran, men växtätande djur däribland renar och sorkar, kan vända den negativa effekten till en positiv.