IT/Övervakning

Facebook stäms av 25 000 österrikare

IT/Övervakning Kan bli skyldiga över 100 miljoner i böter. | I Österrike har en domstol beslutat att ta upp ett fall om huruvida Facebook har rätt att kränka sina användares privatliv.