Utrikes

Steget efter

Annons:


Klart med österrikiskt omval

Utrikes Presidentvalet i Österrike blev så jämt att landets författningsdomstol beslutat att den avgörande valomgången måste tas om.


Österrike förbjuder utländsk finansiering av moskéer och utländska imamer

Utrikes I drygt 100 år har muslimer i Österrike haft stor religionsfrihet – detta som en historisk kvarleva från det Habsburgska kejsardömets dagar. I förra veckan beslutade parlamentet i Österrike att förbjuda utländsk finansiering av landets moskéer och inte heller tillåta utländska imamer att praktisera i landet. – Vi vill ha ett islam av österrikisk karaktär, […]


EU-medlemskap tvingar Österrike att vidhålla sanktioner mot Ryssland

Utrikes Österrike kan inte ensidigt häva sanktionerna mot Ryssland, eftersom landet är medlem i EU, säger landets vice förbundskansler. Österrikes vice förbundskansler Reinhold Mitterlehner beklagar på mötet med den ryske premiärministern Dmitrij Medvedev i Moskva att landet inte kan häva sanktionerna. – Vi kan inte häva sanktionerna. Vi agerar inom ramen för EU, och måste följa […]


Österrike undantar tillfälligt Schengensamarbetet

Utrikes Österrike begränsar effekten av Schengenavtalet och inför en förstärkt kontroll av alla personer som ankommer till landet. Österrikes förbundskansler Werner Faymann sade i en intervju med tidningen Österreich att varje invandrare ska genomgå en förstärkt kontroll. Därmed upphör Schengenreglerna tillfälligt att gälla. – På gränsen måste man ha en giltig id-handling med sig och visa […]


”Dags att befria Europa från EU”

Utrikes Ska samla in 100 000 underskrifter. | Den österrikiska politiska rörelsen Det medborgerliga initiativet Heimat und Umwelt (Hemland och miljö) eftersträvar att landet utträder ur EU.