miljöfarliga ämnen

Forskare: Oljesand en miljöfara

MiljöUtvinning av olja från Kanadas oljesand släpper ut betydligt mer miljöfarliga ämnen än industrin vill medge, Menar forskare vid universitetet i Toronto.