Recensioner

Recensioner Ulrik Svensson skriver om sina reflektioner efter att ha läst Jonas Nilssons bok med fokus på den demografiska frågan.