Miljö

Global nedkylning kan utlösas av solen

Miljö De närmsta 35 åren kan komma att innebära ett kallare klimat på jorden. Forskare har sett ett samband mellan minskad solaktivitet och fenomenet som kallas för global nedkylning.


Ny rapport: Kolkraft bidrar till fattigdom

Miljö I en ny rapport från en brittisk tankesmedja slår man fast att kolkraft inte alls hjälper till med utrotandet av fattigdomen i världen. Istället bidrar kolkraften till klimatförändringar som drabbar jordens fattiga population.


Steget efter


Republikanerna misstänker fusk i omtvistad klimatstudie

Miljö Republikanerna i representanthuset i Washington kräver att amerikanska SMHI lägger upp korten på bordet – och tar fram interna dokument i en stor studie om global uppvärmning som menar att det pågår global uppvärmning. Klimatfrågan utgör en skarp skiljelinje i amerikansk inrikespolitik mellan republikaner och demokrater. Republikanernas presidentkandidater Donald Trump och Ted Cruz hymlar inte […]


Tropisk fisk flyttar mot polerna

Miljö Ett ändrat klimat kommer att leda till att stora mängder fisk försvinner från tropikerna till 2050, enligt en studie från University of British Columbia.


Genresursbestånd för framtida klimat

Miljö Klimatföränd­ringarna kan gå snabbare än lövträden klarar av. Genetisk anpassning genom att de träd som passar bäst får leva vidare och bilda nästa generation.


Foto: Edal Anton Lefterov/CC-BY-SA-3.0

Ökad nederbörd hotar dricksvatten

Miljö Klimatförändringarna kan hota vattenkvalitén i Göteborg, Enligt forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och Statens Geotekniska Institut, SGI.


Förutsägbara klimateffekter

Miljö Kan leda till många arters utrotning. Den utrotning av arter som sker till följd av klimatförändringar kan vara lättare att förutse med dagens metoder.


Ändrat klimat ger ökad dödlighet

Miljö Forskning från Umeå universitet. Högre värme till följd av klimatförändringar har lett till 300 döds­fall i Stockholm mellan 1980 och 2009.


Klimatfrågan

DEBATT: "Klimathot, dogmatism och hänsynslös globalisering"

Debatt Man kan från politiskt håll inte mena allvar med något klimathot när man straffskattar de som behöver köra sin egen bil på landsbygden när det samtidigt är billigare att köpa kyckling ifrån Thailand än ifrån granngården.