Debatt

Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


“En krisplan för järnvägen behövs”

Debatt Nu har förfallet av järnvägen gått så långt, att urspårningarna inte bara drabbar försummade linjer. Sedan 2008 har 23 urspårningar orsakats av fel som Trafikverket känt till. Järnvägen har blivit livsfarlig.