Recensioner

Recension: Från Oden till Vasa

Recensioner Nya Dagbladets Alexander Almqvist-Paajanen har recenserat Lars Ulwencreutz bok Från Oden till Vasa där en ny regentlängd presenteras.


Foto: Flickr/Mark Kaletka/CC BY-NC-ND 2.0

Järnålderns åkerbruk avslöjas

Vetenskap Bevarade växtrester som hittas i samband med arkeologiska ut­grävningar kan ge större kunskap om järnålderns åkerbruk.