hippocampus

Nybildning av celler i hippocampus

VetenskapDet sker en omfattande nybildning av nervceller i hippocampus i hjärnan hos vuxna människor - ett område i hjärnan som har stor betydelse för minne