H

Lågt stöd i Norge för EU

Utrikes81 procent emot Bryssel. En ny mätning av Sentio visar att det finns ett starkt EU-motstånd hos norrmännen.