global uppvärmning


Foto: NASA/Kathryn Hansen

MiljöEn brittisk forskare tror att det arktiska istäcket kan krympa till mindre än en miljon kvadratkilometer i år.Meddelande till allmänheten:

Steget efterFoto: NASA/CC BY 2.0

VetenskapForskare från Harvard University påstår att dygnet på jorden håller på att bli längre.MiljöEtt varmare klimat kan komma att leda till större utsläpp av metan från färskvattensystem – något som kan påskynda uppvärmningen ytterligare. Detta enligt forskning vid brittiska University of Exeter, som publicerats i Nature.


MiljöKan leda till många arters utrotning. Den utrotning av arter som sker till följd av klimatförändringar kan vara lättare att förutse med dagens metoder.


Foto: Earth Hour

MiljöAtmosfärisk fysiker och professor i meteorologi: "Earth Hour är en uppblåst manifestation, människor blir manipulerade av förvanskad fakta. Detta har lett till den flockmentalitet vi ser idag".