fytoplankton

Plankton ger en kallare planet

MiljöDe långtflygande havsfåglar som jagar runt Antarktiska oceanen kan knytas till både hur bra havets ekosystem mår, och hur klimatet reguleras. Det beror på deras