Utrikes

Sveriges EU-avgift kan höjas med 40 procent

Ekonomi EU:s nya flerårsbudget innebär att Sverige kan komma att få betala ytterligare 16 miljarder kronor till EU varje år. Det motsvarar en ökning på 40 procent jämfört med den nuvarande EU-avgiften.


Steget efter


Förgiftningen av Skripal

Foto: Maxence/CC BY 2.0

Massutvisningar av ryska diplomater

Utrikes USA har fattat beslut om att utvisa sammanlagt 60 ryska diplomater. Samtidigt utvisas en rysk diplomat från Sverige.


Storbritanniens utträde ur EU

Utrikes Under måndagen meddelade EU och Storbritannien att de två parterna kommit överens om en plan för Storbritanniens utträde ur EU.


Foto: Wammes Waggel/CC BY-SA 3.0

“Kraftfull varning för EMU”

Insändare Bibelns "Djävulens märke" kan komma bli verklighet. Det skriver Ulrik Petersson från Skillingaryd.