Utrikes

Foto: Rasandetyskar/CC BY-NC 2.0

EU: människokärlek under tvång

Utrikes Strömmarna från tredje världen fortsätter att stiga. Nu vill EU-kommissionen tvinga på alla medlemsstater de nya strömmarna.