atmosfären

Mer metan från våtmarker

MiljöDen överraskande ökningen av metan i atmosfären under senare tid beror antagligen på utsläpp från våtmarker, enligt en interna­tionell studie.