ammoniak

Jordbrukets farliga utsläpp

MiljöUtsläpp av ammoniak från jordbruk utgör en större hälsorisk än vad man tidigare trott, enligt forskning vid Harvard University.