Redaktionellt

NyD finns nu på Gab, Minds och Vidme

Redaktionellt I takt med att de stora etablerade medieplattformarna stänger av oliktänkande och dissidenter väljer Nya Dagbladet (NyD) att rikta blickarna mot mer frihetliga alternativ.


Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


Journalisten vägrar Nya Dagbladet genmäle

Redaktionellt Nya Dagbladet begärde ett genmäle efter felaktiga anklagelser från Journalistförbundets tidning där NyD i en artikel anklagades för att sprida "falska nyheter" utan att det gavs några konkreta exempel på detta.