Redaktionellt

Steget efter


Journalisten vägrar Nya Dagbladet genmäle

Redaktionellt Nya Dagbladet begärde ett genmäle efter felaktiga anklagelser från Journalistförbundets tidning där NyD i en artikel anklagades för att sprida "falska nyheter" utan att det gavs några konkreta exempel på detta.