Miljö

Samband mellan miljögifter och fetma

Miljö Det finns ett samband mellan höga nivåer av miljögifter och fetma. | Det visar en studie bland äldre kvinnor och män i Uppsala som presenterades på årets Forum för Giftfri miljö.


EU:s direktiv för biobränsle ohållbart

Miljö Odlingarna skadar de lokala samhällena enligt rapport. | Palmolja är numera en av de vanligaste vegetabiliska fetterna i livsmedel och hygienprodukter, men skrivs sällan ut i innehållsförteckningen.