Miljö

Pressfoto: Stena Line

Stena Line fraktar radioaktivt gods

Miljö Används vid anrikning av uran. Tiotals ton med det radioaktiva ämnet uranhexaflourid (hex) transporteras på Stena Lines färjor.


Ändrat klimat ger ökad dödlighet

Miljö Forskning från Umeå universitet. Högre värme till följd av klimatförändringar har lett till 300 döds­fall i Stockholm mellan 1980 och 2009.


Foto: Wikimedia/NASA

Avskogningen kan bromsas

Miljö Går att mätta alla munnar. Om konsumtion och produktion stabiliseras och nyplantering sker inom de närmaste 70 åren skulle skogsytan kunna öka.


Göteborg vill avgifta vardagen

Miljö Kemikaliekrav för stadens upphandling. Göteborgs kommun har tagit fram ett förslag till kemikalieplan som beskriver arbete för att sluta använda särskilt farliga kemika­lier.


Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


Däggdjur försvinner i splittrad skog

Miljö När tropiska skogar världen över delas upp i allt mindre spillror leder det lätt till att områdets däggdjur utrotas, enligt en studie som publicerats i tidskriften Science.


Norge satsar på biologisk mångfald

Miljö Nyligen utlovade Norges regering resurser på motsvarande över 150 miljoner svenska kronor för att bevara och på ett hållbart sätt handskas med våra viktigaste spannmål, rapporterar Global Crop Diversity Trust. När jordens befolkning växer och klimatförändringar hotar grödor som ris och majs är det oerhört viktigt att mångfalden bevaras, anser man i Norge. – Om bara […]


Även avverkade skogar värdefulla

Miljö Även regnskogar som varit utsatta för upprepad avverkning är viktiga för den biologiska mångfalden och kan spela en roll för arternas bevarande, enligt ny forskning från Durrell Institute of Conservation Ecology, University of Kent.


Lodjursjakten stoppas

Miljö Föreningen Djurens rätt överklagade Naturvårdsverkets beslut. Det upp till förvaltningsrätten att avgöra om det blir någon lodjursjakt eller inte i Gävleborgs län.


Mer miljögifter i svensk utter

Miljö Förvånande och oroande enligt forskarna. Koncentrationerna av PFAA i levern hos svenska uttrar ökat under de senaste 40 åren.