Miljö

Steget efter


Foto: Klaus Stiefel/CC BY-NC 2.0

Världens största fiskart riskerar att utrotas

Miljö Antalet valhajar har mer än halverats under de senaste 75 åren enligt uppgifter från International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List och har därmed sedan 2016 klassificerats som utrotningshotad.