Miljö

Miljö Rapporten Global Land Outlook konstaterar att produktiviteten minskat med 20 procent av världens åkermark.Klimatpris till barn för plastfabrik

Miljö Children's Climate Prize är ett internationellt klimatpris som tilldelas ett barn eller ungdom i ålder 10-17 år, som gjort något extraordinärt för klimat och miljö.


Miljö Vilka metaller krävs för tillverkning av teknik- och miljöinnovationer? Det fick myndigheten Tillväxtanalys för ett år sedan i uppdrag att ta reda på.


Miljö I New Delhi planerar myndigheterna att bekämpa det akuta problemet med luftföroreningarna genom att spruta vatten över staden.


Miljö EU-länderna och EU-parlamentet har nått en viktig överenskommelse om ett system för utsläppshandel primärt gällande kolindustrin.