Miljö

Miljö I Tyskland har den aktuella vädersituationen gynnat vindkraftverken som går på högvarv.


Foto: Rafmagn/CC BY-SA 3.0

Ojnareskogen kan lyftas i Europadomstolen

Miljö Att Nordkalk har vänt sig till Europadomstolen kan inte leda till att beslutet om de nya Natura 2000-områdena på norra Gotland upphävs.


Steget efter

Annons:


Förslag om utfasning från Euratom

Miljö Sverige bör ansluta sig till en rad Euratomkritiska länder som Österrike, Luxemburg, Irland, Danmark och Tyskland, enligt ordföranden för Sveriges Energiföreningars Riksorganisation.


Foto: Mike Mozart/CC BY 2.0

Delade meningar om glyfosat

Miljö Det råder delade meningar om att EU gett tillstånd till användning av glyfosat i ytterligare fem år.


Miljö Rapporten Global Land Outlook konstaterar att produktiviteten minskat med 20 procent av världens åkermark.