Miljö

Steget efter


Klimatforskare varnar för kallare klimat

Miljö På en nordisk klimatkonferens i Mölndal den 16-17 februari framgick att solens magnetiska aktivitet nu är lika låg som under Lilla Istidens kallaste perioder.


Miljö Lena Lagerstam och sex norrlänningar från Kärnkraftsfritt Bottenviken mötte miljöminister Karolina Skog (MP) den 15 januari.


Miljö EU-parlamentet har slagit fast att tallolja fortsatt klassas som biobränsle, liksom att stubbar kan användas som bioenergi.


Pressbild: Royal Dutch Shell

New York stämmer oljejättar

Miljö Efter fem års ihållande kampanj från invånare i New York skrotar staden helt och hållet investeringar i fossila bränslen och stämmer samtidigt fem av världens största olje- och gasbolag för klimatpåverkan.


Miljö I Tyskland har den aktuella vädersituationen gynnat vindkraftverken som går på högvarv.


Foto: Rafmagn/CC BY-SA 3.0

Ojnareskogen kan lyftas i Europadomstolen

Miljö Att Nordkalk har vänt sig till Europadomstolen kan inte leda till att beslutet om de nya Natura 2000-områdena på norra Gotland upphävs.


Förslag om utfasning från Euratom

Miljö Sverige bör ansluta sig till en rad Euratomkritiska länder som Österrike, Luxemburg, Irland, Danmark och Tyskland, enligt ordföranden för Sveriges Energiföreningars Riksorganisation.


Foto: Mike Mozart/CC BY 2.0

Delade meningar om glyfosat

Miljö Det råder delade meningar om att EU gett tillstånd till användning av glyfosat i ytterligare fem år.


Miljö Rapporten Global Land Outlook konstaterar att produktiviteten minskat med 20 procent av världens åkermark.