Miljö

Steget efter


Klimatforskare varnar för kallare klimat

Miljö På en nordisk klimatkonferens i Mölndal den 16-17 februari framgick att solens magnetiska aktivitet nu är lika låg som under Lilla Istidens kallaste perioder.


Miljö Lena Lagerstam och sex norrlänningar från Kärnkraftsfritt Bottenviken mötte miljöminister Karolina Skog (MP) den 15 januari.


Miljö EU-parlamentet har slagit fast att tallolja fortsatt klassas som biobränsle, liksom att stubbar kan användas som bioenergi.