Miljö

Regnskog i Kongo hotad

Miljö Regeringen i DR Kongo hotar med att tillåta skövling av landets regnskog, som är den näst största i världen.


Palmolja från Asien i norskarnas bilar

Miljö Norska bilar kör på palmoljeprodukter som är skadligare för miljön än vanliga typer av bränsle. Sedan den 1 oktober 2015 ska biobränslet i Norge utgöra minst 5,5 procent av allt bränsle som säljs på bensinstationer. Flytande biobränsle produceras genom att man blandar vanliga bränsletyper med miljövänliga komponenter — vegetabiliska och animaliska oljor. Koncentrationen av bensin […]


Nytt cykelbibliotek aktuellt i Växjö

Miljö Växjö kommun undersöker möjligheterna att öppna ett cykelbibliotek i Växjö. Detta efter att ha beviljats bidrag på 360 000 kronor för projektet BikeLab från Svenska institutet. För att förbättra cykelkulturen i Växjö ska kommunen titta på förutsättningarna för att utveckla en form av lättillgängligt lånesystem för olika typer av cykla för att inspirera till mer cykling. […]


Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


Företag straffas för skogsbränder

Miljö Indonesien har för första gången bestraffat företag som orsakat omfattande skogsbränder. Licenser har dragits in för 23 pappersmassa- och palmoljeproducenter som anses vara delaktiga i höstens över 100 000 bränder. Beslutet skickar en viktig signal till branschen, anser organisationen Save the Orangutang. – Indonesiens miljöminister har visat på stort kurage som tagit detta viktiga steg. Det […]


Republikanerna misstänker fusk i omtvistad klimatstudie

Miljö Republikanerna i representanthuset i Washington kräver att amerikanska SMHI lägger upp korten på bordet – och tar fram interna dokument i en stor studie om global uppvärmning som menar att det pågår global uppvärmning. Klimatfrågan utgör en skarp skiljelinje i amerikansk inrikespolitik mellan republikaner och demokrater. Republikanernas presidentkandidater Donald Trump och Ted Cruz hymlar inte […]


Rättstvist mot Shell om oljenedsmutsning i Nigeria

Miljö Rättstvisten mellan fyra nigerianska jordbrukare och oljekoncernen Shell som kontaminerade böndernas byar i Niderdelta får nu fortsättningsvis förhandlas i Nederländerna. Domstolsförhandlingen efter ett överklagande har kommit fram till detta beslut. Dessutom är Shell tvungen att bevilja tillgång till koncerninterna dokument. Med ekonomisk och juridisk hjälp från den nederländska miljöorganisationen Milieudefensie har böndernas rättstvist pågått sedan […]


Spår av Fukushima utanför Kanada

Miljö Radioaktivt material från Fukushima-katastrofen i form av Cesium 134 och Cesium 137 har spårats av forskare över hela Stilla havet. Olyckan som inträffade vid kärnkraftverket i mars 2011 väckte oro om hur mycket av utsläppen som skulle nå kusten i Nordamerika och John Norton Smith med kollegor från Bedford Institute of oceanography i Kanada har […]


Vind motsvarade sex kärnkraftverk

Miljö Under den stormiga helgen den 5-6 december i fjol satte vindkraftsproduktionen rekord och stod för 30 procent av den totala elkonsumtionen i Sverige. Under lördagen producerades det som mest under en enskild timme 5,2 miljoner kWh (kilowattimmar). Det extremt blåsiga vädret under denna decemberhelg gjorde att vindkraften som mest producerade lika mycket som sex kärnkraftverk. […]