Miljö

Sumatranoshörning påträffad i indonesiska Borneo

Miljö Sumatranoshörningen är ett av världens mest hotade däggdjur, eventuellt med färre än 100 djur kvar i det vilda. Nu har dock ett litet hopp tänts efter att arten påträffats i Kalimantan, Borneo för första gången på 30 år. Världsnaturfonden WWF rapporterar att en hona på 4-5 år fångades in i en specialdesignad fälla och att […]


Färsk inventering av sjöfåglar

Miljö Vinterinventeringen av sjöfåglar har ägt rum i över 100 länder i 49 år. I Sverige räknas sjöfåglar på mellan 600 och 700 platser längs kusterna i söder, informerar Lunds universitet på sin hemsida. Lunds universitet är också samordnare för fågelräkningen med hjälp av Naturvårdsverket. – De flesta övervintrande arterna i Sverige visar en markant ökning, […]


Radon och gammastrålning kan öka mögeltillväxt och höja cancerrisk

Miljö Frekvensen av mögel i hus verkar öka vilket kontinuerligt undersöks. Samtidigt är hälsoaspekterna också av vikt att granska. Möglet kräver vissa förhållanden för sin optimala tillväxt. Fukt, temperatur, näring, syre, koldioxid, ljus, konkurrensförhållanden och PH-värde är några exempel på inverkande tillväxtfaktorer. Mindre känt är att gammastrålning, radon och annan typ av strålning från kärnkraftverk kan […]


Innehade elfenben från 226 elefanter – fick 30 års fängelse

Miljö Två kinesiska medborgare dömdes i veckan i förra veckan i tanzanisk domstol för innehav av närmare två ton elfenben till ett värde av drygt 20 miljoner kronor. Straffet blev 30 års fängelse eller sammanlagt drygt 375 miljoner kronor i böter. Två kinesiska tjuvjägare som arresterades redan 2013 har nu dömts för att ha påträffats med […]


Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


Skadliga kemikalier i friluftskläder

Miljö Skadliga kemikalier har påträffats i ett stort antal produkter från ledande friluftsmärken, avslöjar Greenpeace i en ny rapport. Bland de testade produkterna finns till exempel en känga från Haglöfs med otillåtet höga halter av PFOA. Enligt Greenpeace rapport Leaving Traces – The hidden hazardous chemicals in outdoor gear har stickprov bestående av 40 artiklar från […]


Sverige inte framgångsrik koldioxidminskare

Miljö Sverige brukar berömma sig av att vara bra på att minska koldioxidsläpp. Men Mikael Sandberg och Max Rånge har i en rapport från högskolan i Halmstad visat att det är mer eldning av sopor och träflis som minskat användningen av fossila bränslen. Det är kommunala värmeverk som ändrat sin energikälla. I övrigt har den fossila […]


Supermiljöbilspremien är tillbaka

Miljö Supermiljöbilspremien är tillbaks och de som köpt elbil eller laddhybrid under osäkerhetsperioden får sin premie. Det blir också en satsning på laddstolpar, och arbete för bonus-malus-beskattning. Det stod klart efter att riksdagen röstat igenom budgeten. – Dokusåpan är över, supermiljöbilspremien är i hamn med samma utformning som tidigare och försäljningen av elbilar och laddhybrider kan […]


Turister vill ha orörd svensk natur

Miljö De orörda naturområdena i norra Sverige har ett stort och långsiktigt ekonomiskt värde i form av turistintäkter, skriver en norsk besökare, Rein Midteng från Oslo, i en insändare i Norrbottenskuriren. Han påpekar att ett obrutet vidsträckt landskap inte finns i Norge och inte i övriga Europa heller. ”Man kan inte sälja en illusion om orörd […]