Miljö

Naturområden skyddas i Värmland

Miljö Finansieringen för skydd och skötsel av värdefull natur förstärks under 2016 för alla länsstyrelser. I Värmland innebär det att fler områden kan bevaras för naturupplevelser och friluftsliv. Länsstyrelsen Värmland får högre finansiering än förra året för arbetet med förvaltning av skyddade områden. Skyddad natur ska göras mer tillgänglig för friluftslivet och fler naturreservat förses med […]


Mänsklig aktivitet stör undervattensliv

Miljö Ljud från mänsklig aktivitet kan ha större inverkan på livet på havsbotten än man tidigare trott, enligt en studie från University of Southampton. I studien visas att vissa ryggradslösa djur som lever i bottensediment ändrar sitt beteende när de utsätts för ljud som liknar de från trafik och byggarbete till sjöss. Organismerna är mycket viktiga […]


Bättre modell för smältande is

Miljö Med hjälp av datormodeller och fältstudier vill forskare vid University of Alaska Fairbanks ta reda på hur mycket Grönlands smältande istäcke påverkar havet. Forskarna har arbetat i över tio år, men arbetet har gått långsamt eftersom Grönlands topografi är komplicerad och det har varit svårt att mäta isens tjocklek. Nu har dock NASA lyckats med […]


1000 kilometer väg får solceller

Miljö Frankrikes regering vill täcka 1000 kilometer väg med solpaneler under de kommande fem åren. Om projektet lyckas kommer det att generera tillräckligt mycket energi för att förse åtta miljoner människor med elektricitet – fem procent av landets befolkning, skriver Global Construction Review. För att lyckas med det kommer man att använda sju millimeter tjocka plattor […]


Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


Första vågkraften till elnätet

Miljö Det rör sig än så länge om ett fåtal vågkraftsbojar vid Sotenäs vågkraftverk som driver generatorer på havsbotten. Bojarna har en diameter på sju meter och är kopplade till linjärgeneratorer, utvecklade av Seabased. Generatorerna är anslutna till ett undervattensställverk på havsbotten. Företaget Seabased grundades 2001 som en avknoppning från forskningen inom förnybar elenergiomvandling vid Uppsala […]


Kina uppdaterar luftföroreningslarm

Miljö Peking kommer att höja trösklarna för utfärdandet av den högsta luftföroreningsvarningen ”red alert”, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Xinhua. I fortsättningen kommer varningar av den högsta graden bara utfärdas när den dagliga genomsnittliga luftkvaliteten överstiger 500 på AQI-index fören dag, 300 för två dagar i rad eller 200 för fyra dagar, enligt Pekings miljöskyddsbyrå. Tidigare har […]


Färre blommor – färre pollinerare

Miljö Nedgången av pollinerande insekter i Storbritannien speglar nedgången av vildblommor, enligt en studie som publicerats i Nature, där undersökningar från de senaste 80 åren kombinerats med moderna mätningar av nektar. Mångfalden när det gäller källorna till nektar har minskat, och nu står fyra växtarter för hälften av nektarn som producerats. Samtidigt har mångfalden minskat även […]


Avskogning underlättar för råttor

Miljö Att habitat skadas och förstörs är bara början på avskogningens effekter. Avskogningen hjälper även främmande arter som råttor att ta sig in i tropiska regnskogar och tränga ut de arter som ursprungligen bodde där, enligt en studie ledd av forskare från Imperial College London som publicerats i Biotropica. – Det kan gå illa för inhemska […]


Sveriges berggrund nu digitaliserad

Miljö Delar av världens största samling av borrkärnor och geologisk information finns nu tillgänglig på nätet, rapporterar Sveriges radio. – I dagsläget när marknaden är låg så vet de flesta som kommer hit vad de letar efter. Geologerna har gjort en digital läxa hemma, säger Johan Söderhielm, geolog på SGU i Malå. På SGU, Sveriges Geologiska […]


Vattenbrist hotar i sydöstra Sverige

Miljö Den nederbördsfattiga vintern i Sverige har lett till historiskt låga grundvattennivå Öland och Gotland, i Blekinge och längs med Smålandskusten. Det kan leda till att de med egengrävda brunnar får problem med tillgång till vatten. Mätningarna av grundvattennivåerna inleddes 1970 och aldrig tidigare har man uppmätt så låga nivåer som nu i delar av sydöstra […]