Miljö

Hot mot Brasiliens skyddade natur

Miljö Brasilien har gjort stora ansträngningar för att skydda sin natur. Avskogningen har minskat med 70 procent det senaste årtiondet. Men nya lagar kan leda till att många av landets skyddade naturom­råden blir till dammar och gruvor, enligt en rapport som publicerats i Science. Enligt ett förslag som diskuteras i kongressen ska tio pro­cent av de […]


Bekämpningsmedel skadar humlor

Miljö Humlor som utsätts för insektsbekämpningsmedel blir sämre på att samla föda, enligt en studie som publicerats i Functional Ecology. Forskarna försedde humlorna med små sändare och kunde med deras hjälp se när djuren lämnade boet och när de återvände, hur mycket pollen de samlat in och vilka blommor de besökt. Under fyra veckor utsattes humlor […]


Grönt ljus för solenergi i Brasilien

Miljö Brasilien har gjort sin entré inom solcellsanläggningar, rapporterar schweiziska Romandie News. 31 solcellsparker är planerade, landets första storskaliga. Traditionellt har Brasilien varit mycket beroende av sina vattenkraftverk för energi. Vattenbristen har dock lett till att det brasilianska energibolaget Aneel har börjat tänka om. I åtta decennier har torkan pågått och under de senaste tre åren […]


Klarhet i Deepwateroljans väg till havsbotten

Miljö Två miljoner fat olja beräknas finnas kvar i havet sedan olyckan på Deepwater Horizon i Mexikanska golfen år 2010. Var oljan har befunnit sig har varit ett mysterium, men nu har forskare vid University of California upptäckt hur oljan färdades mot havsbotten. Resultaten har publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences. – Analysen […]


Annons:


Snabbare etanol från skogsavfall

Miljö En ny metod för att producera etanol av så kallad lignocellulosa har utvecklats av doktoranden Mofoluwake Moronfade Ishola vid högskolan i Borås. Lignocellulosa är ett begrepp för tre-, jordbruks- och skogsavfall och innehåller cellulosa, hemicellulosa och lignin. Processerna, med nedbrytning av cellulosa till socker och jäsning till etanol, sker med denna metod i separata behållare […]


Akut smoglarm i Peking

Miljö Skolor hålls stängda. | Kinesiska myndigheter har utfärdat ett akut larm över den förorenade luften i Peking.


Efterfrågan på noshorn minskar

Miljö Efterfrågan på noshörningshorn i Vietnam har minskat med 38 procent sedan förra året efter flera reklamkampanjer för att understryka att noshörningarna hotas och deras horn inte har medicinska egenskaper. Kampanjerna som bland annat innehöll en informativ barnbok påbörjades i augusti förra året, och och riktades till kvinnogrupper, skolbarn och företag, rapporterar Mongabay. Vid en undersökning […]


Holmen Skog bryter mot certifiering

Miljö Skogsbolaget Holmen Skog avverkningsanmäler och avverkar skogar med höga naturvärden, konstaterar Fältbiologernas skogsnätverk i en rapport från en inventeringsresa i Jämtland. Bolaget har en miljömärkning enligt GSC (Forest Stewardship council) och uppger att de tar miljöhänsyn. Efter att Fältbiologerna slagit larm om höga naturvärden i flera områden som Holmen Skog skulle avverka stoppade bolaget tillfälligt […]


Bättre metod för fosforanalys

Miljö Kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR). | Informationen kan vara viktig för att lösa problem som övergödning och algblomning.