Miljö

Exjobb om rengöringssprej prisas

Miljö Karin Lovens examensarbete om rengöringssprejer i arbetsmiljö vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) får ett pris på 15 000 kronor för att det kan bidra till bättre arbetsmiljö. Priset utdelas årligen till arbeten som uppmärksammar arbetsmiljöfrågor. – Eftersom städsprej är ett vanligt rengöringsmedel ville jag undersöka vad som sker med den luftburna halten kemikalier och om […]


Förnybart drivmedel ökar bland bussar

Miljö Andelen förnybara drivmedel bland bussar som körs i kollektivtrafik i Sverige har ökat från 6 till 58 procent mellan 2006 och 2014. Under 2015 låg andelen på 67 procent förnybart. Förra året låg Stockholms läns kollektivtrafik bäst till med 85,7 procent förnybara drivmedel, på andra plats kom Västmanlands län och på tredje Hallands län. Biodiesel […]


Höga nivåer av luftföroreningar i israeliska städer

Miljö Ministeriet för miljöskydd i Israel har gått ut och varnat hjärt- och lungsjuka samt barn, gamla och gravida för att visats utomhus. Orsaken är den högre koncentrationen av damm och sandpartiklar i luften. Ministeriet för ekonomi uppmanade byggarbetade att inte visats på högre höjder de kommande dagarna. Städer som är särskilt drabbade är Tel Aviv, […]


Antarktiska oceanen försuras

Miljö Stigande koldioxidutsläpp har lett till att Antarktiska oceanen försuras i sådan takt att stora delar kan vara närmast omöjliga för nyckelorganismer i matkedjan att leva i, enligt en rapport som publicerats i Nature Climate Change. Små havssniglar, som spelar en viktig roll i näringsväven, väntas förlora sin förmåga att bilda skal när haven absorberar mer […]


Steget efter

Annons:


Göteborg hotas av skyfall

Miljö Göteborgs stad är först i landet med att utföra en skyfallsmodellering för att ta reda på hur staden påverkas av ett extremt regn. Skyfallen uppträder varje år, är lokala och de kommer helt utan förvarning. Modelleringen över Göteborg är nyligen färdig; 50 000 invånare beräknas drabbas och skadekostnader kan lätt hamna på miljardbelopp. Nu ska kommunen […]


Invaderande arter utvecklas

Miljö Invasiva ogräs i England fortsätter att anpassa sig till sin miljö, och kommer antagligen att bli svårare att handskas med i framti­den, enligt australiensiska forskare som publicerat sina resultat i Biological Invasions. — Storbritannien har en lång tradition av att samla in och lagra växter, och det är därför vi utför vår forskning där, säger […]


Mikroplast i tandkräm förbjuds

Miljö Ett förbud mot att använda små plastkulor i kosmetika produkter som tandkräm och rakgel har gått igenom den amerikanska kongressen och Vita huset. Det är den ökade oron för mängden plastföroreningar i haven som ligger bakom beslutet. Amerikanska forskare har räknat ut att fem biljoner plastbitar flyter runt i haven med en vikt på 269 […]


Hot mot Brasiliens skyddade natur

Miljö Brasilien har gjort stora ansträngningar för att skydda sin natur. Avskogningen har minskat med 70 procent det senaste årtiondet. Men nya lagar kan leda till att många av landets skyddade naturom­råden blir till dammar och gruvor, enligt en rapport som publicerats i Science. Enligt ett förslag som diskuteras i kongressen ska tio pro­cent av de […]


Bekämpningsmedel skadar humlor

Miljö Humlor som utsätts för insektsbekämpningsmedel blir sämre på att samla föda, enligt en studie som publicerats i Functional Ecology. Forskarna försedde humlorna med små sändare och kunde med deras hjälp se när djuren lämnade boet och när de återvände, hur mycket pollen de samlat in och vilka blommor de besökt. Under fyra veckor utsattes humlor […]


Grönt ljus för solenergi i Brasilien

Miljö Brasilien har gjort sin entré inom solcellsanläggningar, rapporterar schweiziska Romandie News. 31 solcellsparker är planerade, landets första storskaliga. Traditionellt har Brasilien varit mycket beroende av sina vattenkraftverk för energi. Vattenbristen har dock lett till att det brasilianska energibolaget Aneel har börjat tänka om. I åtta decennier har torkan pågått och under de senaste tre åren […]