Miljö

Gröna knuffar i miljörätt riktning

Miljö Nudging Sweden tilldelas WWF:s stipendium på 200 000 kronor för att kunna ge ”gröna knuffar” för innovativ naturvård. Stipendiet ska användas för att utbilda svenska kommuner i metoden nudging för att få fler kommuninvånare att göra mer hållbara val. – Nudging är en metod som svenska kommuner kan använda som ett verktyg för att skapa action […]


Växjö ansluter hus till fjärrvärme

Miljö Växjö kommun kan tvinga villaägare att ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet, konstaterar Stockholms tingsrätt. Konkurrensverket har drivit ett förbudskrav mot att Växjö kommun ansluter nya småhus till fjärrvärmenätet. Men enligt domen leder kommunens förfarande inte till konkurrensskada. Domen gäller i dagsläget 500 villor i Växjö. – Det här är en vinst för miljön, skriver […]


Stora mängder spökgarn vid vrak

Miljö Utmed svenska sydkusten har stora mängder borttappade fiskeredskap, så kallade spökgarn, hittas vid vrak, när stiftelsen Håll Sverige rent genomförde ett rensningsprojekt. Sammanlagt bärgades nästan 4,5 kilometer spökgarn vid åtta utvalda vrak. Problemet är att de många spökgarnen fortsätter att fånga och döda fisk flera år efter att de förlorats, under bärgningen uppskattade de att […]


Strålsäkerhetsmyndigheten: Slutförvar i Forsmark

Miljö Ur strålsäkerhetssynpunkt är Forsmark utanför Östhammar den lämpligaste platsen för slutförvar av använt kärnbränsle enligt preliminära resultat från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Forsmark till skillnad från Laxemar utanför Oskarshamn som också undersökts, har begränsad sprickbildning i berggrunden och små grundvattenflöden, allt enligt SSM. Mark- och miljödomstolen och regeringen avgör om slutförvaret av kärnavfallet hamnar i Forsmark.   […]


Steget efter


Föreningar vill rädda naturen

Miljö Ett naturskogsområde runt Stora Gettjärn nordost om Göteborg hotas av exploatering och avverkningar. Naturskyddsföreningen i området och Göteborgs svampklubb uppger att de nu har lämnat in en begäran om reservatsbildning för att skydda området. “I området finns ovärderliga naturvärden med en rad skyddsvärda arter som inte klarar sig i omgivande produktionsskogar. Denna gröna korridor av […]


Ny nationalpark i Amazonas

Miljö Efter mer än tio års planering och diskussion skapandet av nationalparken Sierra del Divisor i Peru offentliggjorts. Parken på 1,3 miljoner hektar är en av de största skyddade regionerna i Latinamerika, skriver Mongabay. – Skapandet av Sierra del Divisor är en historisk händelse. Det är en bekräftelse på den peruanska regeringens åtaganden om mil­jövård, hållbar […]


Exjobb om rengöringssprej prisas

Miljö Karin Lovens examensarbete om rengöringssprejer i arbetsmiljö vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) får ett pris på 15 000 kronor för att det kan bidra till bättre arbetsmiljö. Priset utdelas årligen till arbeten som uppmärksammar arbetsmiljöfrågor. – Eftersom städsprej är ett vanligt rengöringsmedel ville jag undersöka vad som sker med den luftburna halten kemikalier och om […]


Förnybart drivmedel ökar bland bussar

Miljö Andelen förnybara drivmedel bland bussar som körs i kollektivtrafik i Sverige har ökat från 6 till 58 procent mellan 2006 och 2014. Under 2015 låg andelen på 67 procent förnybart. Förra året låg Stockholms läns kollektivtrafik bäst till med 85,7 procent förnybara drivmedel, på andra plats kom Västmanlands län och på tredje Hallands län. Biodiesel […]


Höga nivåer av luftföroreningar i israeliska städer

Miljö Ministeriet för miljöskydd i Israel har gått ut och varnat hjärt- och lungsjuka samt barn, gamla och gravida för att visats utomhus. Orsaken är den högre koncentrationen av damm och sandpartiklar i luften. Ministeriet för ekonomi uppmanade byggarbetade att inte visats på högre höjder de kommande dagarna. Städer som är särskilt drabbade är Tel Aviv, […]


Antarktiska oceanen försuras

Miljö Stigande koldioxidutsläpp har lett till att Antarktiska oceanen försuras i sådan takt att stora delar kan vara närmast omöjliga för nyckelorganismer i matkedjan att leva i, enligt en rapport som publicerats i Nature Climate Change. Små havssniglar, som spelar en viktig roll i näringsväven, väntas förlora sin förmåga att bilda skal när haven absorberar mer […]