Miljö

Emoji påverkar energianvändningen

Miljö På en förskola i Gävle har barnen och personalen på två månader sänkt elförbrukningen med tio procent. Det är en datorskärm med en emoji (ideogram eller smileys) som visar elförbrukningen i realtid, som påverkat barn och personal. – Barnen har mer och mer reagerat med empati mot figuren och tycker att det är roligare när […]


Låg men ökande avskogning

Miljö Fram till 31 juli 2015 ökade avskogningen i Amazonas med 16 procent under ett år, men håller sig ändå låg med historiska mått mätt, enligt data från INPE, Brasiliens nationella rymdforskningsinstitut. Totalt avverkades 5831 kvadratkilometer – att jämföra med ett snitt runt 17 000 under 1990- och 2000-talen. Ökningen var väntad, baserat på satellitövervakning, och anses […]


Snabbt växande alger förbryllar

Miljö Coccolithophorer, mikroskopiska växtplankton i Nordatlanten har börjat öka i antal långt snabbare än forskare har förväntat sig. Det ses som ett tecken på snabba förändringar till följd av ökande halter av koldioxid i haven, enligt en studie som publicerats i Science. En tiofaldig ökning har skett mellan 1965 och 2010, med en märkbar topp med […]


Sydafrika lyfter noshornsförbud

Miljö Sydafrikas högsta domstol har lyft ett förbud om inhemsk handel med noshörningshorn, som infördes år 2009. – Domen är att nederlag för regeringen som införde moratoriet 2009 som reaktion på en kraftig ökning av tjuvjakt på noshörningar och oro för att den interna handeln underlättar den internationella illegala handeln, säger Jo Shaw, ledare för WWF:s […]


Steget efter

Annons:


”Dyrt slut på E85” enligt Goldmann

Miljö Efter regeringens skattehöjning blir E85 (85 procent etanol, 15 procent bensin) minst en krona dyrare. Försäljningen hade sjunkit med hälften innan beslutet och väntas nu närmast upphöra helt. – Biogas och eldrift är bättre drivmedel än dagens etanol. Men återgången från E85 till bensin är tragisk och att inte utnyttja investeringarna som gjorts kring 2 000 […]


Kemikalieinspektionen föreslår en ny EU-lag för textilier

Miljö Kemikalieinspektionen (KI) föreslår att regeringen arbetar för en särskild lag för textilier inom EU. Syftet är att minska riskerna med kemikalier i bland annat kläder. – Det förekommer ämnen i textilier som kan skada människor och miljön. Det är dessutom svårt för företag, myndigheter och konsumenter att få information om vilka kemiska ämnen som finns […]


Gröna knuffar i miljörätt riktning

Miljö Nudging Sweden tilldelas WWF:s stipendium på 200 000 kronor för att kunna ge ”gröna knuffar” för innovativ naturvård. Stipendiet ska användas för att utbilda svenska kommuner i metoden nudging för att få fler kommuninvånare att göra mer hållbara val. – Nudging är en metod som svenska kommuner kan använda som ett verktyg för att skapa action […]


Växjö ansluter hus till fjärrvärme

Miljö Växjö kommun kan tvinga villaägare att ansluta sig till det kommunala fjärrvärmenätet, konstaterar Stockholms tingsrätt. Konkurrensverket har drivit ett förbudskrav mot att Växjö kommun ansluter nya småhus till fjärrvärmenätet. Men enligt domen leder kommunens förfarande inte till konkurrensskada. Domen gäller i dagsläget 500 villor i Växjö. – Det här är en vinst för miljön, skriver […]


Stora mängder spökgarn vid vrak

Miljö Utmed svenska sydkusten har stora mängder borttappade fiskeredskap, så kallade spökgarn, hittas vid vrak, när stiftelsen Håll Sverige rent genomförde ett rensningsprojekt. Sammanlagt bärgades nästan 4,5 kilometer spökgarn vid åtta utvalda vrak. Problemet är att de många spökgarnen fortsätter att fånga och döda fisk flera år efter att de förlorats, under bärgningen uppskattade de att […]


Strålsäkerhetsmyndigheten: Slutförvar i Forsmark

Miljö Ur strålsäkerhetssynpunkt är Forsmark utanför Östhammar den lämpligaste platsen för slutförvar av använt kärnbränsle enligt preliminära resultat från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Forsmark till skillnad från Laxemar utanför Oskarshamn som också undersökts, har begränsad sprickbildning i berggrunden och små grundvattenflöden, allt enligt SSM. Mark- och miljödomstolen och regeringen avgör om slutförvaret av kärnavfallet hamnar i Forsmark.   […]