Miljö

Första vågkraften till elnätet

Miljö Det rör sig än så länge om ett fåtal vågkraftsbojar vid Sotenäs vågkraftverk som driver generatorer på havsbotten. Bojarna har en diameter på sju meter och är kopplade till linjärgeneratorer, utvecklade av Seabased. Generatorerna är anslutna till ett undervattensställverk på havsbotten. Företaget Seabased grundades 2001 som en avknoppning från forskningen inom förnybar elenergiomvandling vid Uppsala […]


Kina uppdaterar luftföroreningslarm

Miljö Peking kommer att höja trösklarna för utfärdandet av den högsta luftföroreningsvarningen ”red alert”, rapporterar den statliga nyhetsbyrån Xinhua. I fortsättningen kommer varningar av den högsta graden bara utfärdas när den dagliga genomsnittliga luftkvaliteten överstiger 500 på AQI-index fören dag, 300 för två dagar i rad eller 200 för fyra dagar, enligt Pekings miljöskyddsbyrå. Tidigare har […]


Färre blommor – färre pollinerare

Miljö Nedgången av pollinerande insekter i Storbritannien speglar nedgången av vildblommor, enligt en studie som publicerats i Nature, där undersökningar från de senaste 80 åren kombinerats med moderna mätningar av nektar. Mångfalden när det gäller källorna till nektar har minskat, och nu står fyra växtarter för hälften av nektarn som producerats. Samtidigt har mångfalden minskat även […]


Avskogning underlättar för råttor

Miljö Att habitat skadas och förstörs är bara början på avskogningens effekter. Avskogningen hjälper även främmande arter som råttor att ta sig in i tropiska regnskogar och tränga ut de arter som ursprungligen bodde där, enligt en studie ledd av forskare från Imperial College London som publicerats i Biotropica. – Det kan gå illa för inhemska […]


Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


Sveriges berggrund nu digitaliserad

Miljö Delar av världens största samling av borrkärnor och geologisk information finns nu tillgänglig på nätet, rapporterar Sveriges radio. – I dagsläget när marknaden är låg så vet de flesta som kommer hit vad de letar efter. Geologerna har gjort en digital läxa hemma, säger Johan Söderhielm, geolog på SGU i Malå. På SGU, Sveriges Geologiska […]


Vattenbrist hotar i sydöstra Sverige

Miljö Den nederbördsfattiga vintern i Sverige har lett till historiskt låga grundvattennivå Öland och Gotland, i Blekinge och längs med Smålandskusten. Det kan leda till att de med egengrävda brunnar får problem med tillgång till vatten. Mätningarna av grundvattennivåerna inleddes 1970 och aldrig tidigare har man uppmätt så låga nivåer som nu i delar av sydöstra […]


Sumatranoshörning påträffad i indonesiska Borneo

Miljö Sumatranoshörningen är ett av världens mest hotade däggdjur, eventuellt med färre än 100 djur kvar i det vilda. Nu har dock ett litet hopp tänts efter att arten påträffats i Kalimantan, Borneo för första gången på 30 år. Världsnaturfonden WWF rapporterar att en hona på 4-5 år fångades in i en specialdesignad fälla och att […]


Färsk inventering av sjöfåglar

Miljö Vinterinventeringen av sjöfåglar har ägt rum i över 100 länder i 49 år. I Sverige räknas sjöfåglar på mellan 600 och 700 platser längs kusterna i söder, informerar Lunds universitet på sin hemsida. Lunds universitet är också samordnare för fågelräkningen med hjälp av Naturvårdsverket. – De flesta övervintrande arterna i Sverige visar en markant ökning, […]


Radon och gammastrålning kan öka mögeltillväxt och höja cancerrisk

Miljö Frekvensen av mögel i hus verkar öka vilket kontinuerligt undersöks. Samtidigt är hälsoaspekterna också av vikt att granska. Möglet kräver vissa förhållanden för sin optimala tillväxt. Fukt, temperatur, näring, syre, koldioxid, ljus, konkurrensförhållanden och PH-värde är några exempel på inverkande tillväxtfaktorer. Mindre känt är att gammastrålning, radon och annan typ av strålning från kärnkraftverk kan […]


Innehade elfenben från 226 elefanter – fick 30 års fängelse

Miljö Två kinesiska medborgare dömdes i veckan i förra veckan i tanzanisk domstol för innehav av närmare två ton elfenben till ett värde av drygt 20 miljoner kronor. Straffet blev 30 års fängelse eller sammanlagt drygt 375 miljoner kronor i böter. Två kinesiska tjuvjägare som arresterades redan 2013 har nu dömts för att ha påträffats med […]