Miljö

Foto: Klaus Stiefel/CC BY-NC 2.0

Världens största fiskart riskerar att utrotas

Miljö Antalet valhajar har mer än halverats under de senaste 75 åren enligt uppgifter från International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List och har därmed sedan 2016 klassificerats som utrotningshotad.


Steget efter

Annons:


Klimatforskare varnar för kallare klimat

Miljö På en nordisk klimatkonferens i Mölndal den 16-17 februari framgick att solens magnetiska aktivitet nu är lika låg som under Lilla Istidens kallaste perioder.


Miljö Lena Lagerstam och sex norrlänningar från Kärnkraftsfritt Bottenviken mötte miljöminister Karolina Skog (MP) den 15 januari.