Miljö

Foto: Mark Kilner/CC BY-NC-SA 2.0

Vildhästar återintroduceras i Ukraina

Miljö Nu ska vildhästen återintroducerats till vildmarken i Ukraina med förhoppningar att gynna den biologiska mångfalden i området.


Steget efter


Foto: Megan Coughlin/CC BY-ND 2.0

WWF utreds för dödlig jakt på tjuvjägare

Miljö Världsnaturfonden inleder en internutredning sedan det har rapporterats att man har anlitat grupper som har bedrivit en dödlig jakt på tjuvjägare.


Foto: Klaus Stiefel/CC BY-NC 2.0

Världens största fiskart riskerar att utrotas

Miljö Antalet valhajar har mer än halverats under de senaste 75 åren enligt uppgifter från International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List och har därmed sedan 2016 klassificerats som utrotningshotad.