Miljö

Globala protester mot oljeledning

Miljö Den 13 september ägde en global aktionsdag mot Dakota Access pipeline rum på 80 olika platser. Oljeledningen ska transportera lätt råolja från Bakkenregionen över South Dakota och Iowa till Illinois.


Nuvarande vägkapacitet tillräcklig

Miljö I en ny rapport från Trafikverket tas det fram olika scenarier för hur utsläppen kan minska. Enligt Miljövårdsberedningen ska utsläppen minska med 70 procent till år 2030.


Steget efter

Annons:


Vindkraft spås bli billigare

Miljö Ledande experter inom vindkraftsområdet förutspår en fortsatt prisminskning av vindkraft till följd av tekniska framsteg, enligt en undersökning som Lawrence Berkeley National Laboratory har utfört.


Global nedkylning kan utlösas av solen

Miljö De närmsta 35 åren kan komma att innebära ett kallare klimat på jorden. Forskare har sett ett samband mellan minskad solaktivitet och fenomenet som kallas för global nedkylning.


Ny rapport: Kolkraft bidrar till fattigdom

Miljö I en ny rapport från en brittisk tankesmedja slår man fast att kolkraft inte alls hjälper till med utrotandet av fattigdomen i världen. Istället bidrar kolkraften till klimatförändringar som drabbar jordens fattiga population.


”Bråttom att rädda flodkräftan”

Miljö Under det senaste århundradet har flodkräftan försvunnit från 97 procent av Sveriges sjöar och vattendrag. Det beror främst på illegal utplantering av signalkräfta.