Miljö

Miljö Klimatuppvärmningen minskar antalet växtarter på tundran, men växtätande djur däribland renar och sorkar, kan vända den negativa effekten till en positiv.


Steget efter


Foto: NIOSH

Hälsoeffekter efter oljeupprensning

Miljö Arbetare som antagligen utsatts för lösningsmedel vid upprensningen av olja efter olyckan vid Deepwater Horizon i Mexikanska golfen 2010 har upplevt en rad hälsosymtom.


Fortsatt miljögifter i surströmming

Miljö Den strömming som surströmming tillverkas av innehåller fortsatt så pass höga halter av dioxin och PCB att vi bör begränsa vårt intag av fisken.


Foto: Dan A. Nachtnebel/CC BY-NC-ND 2.0

Spara vatten med begagnade jeans

Miljö Svenskarna skulle spara hundratals miljoner liter vatten om de valde att köpa begagnade jeans i stället för nya, enligt second hand-företaget Myrorna.


Miljö Träd kan dra åt sig föroreningar från jorden och bryta ned dem genom naturliga processer. Det är något som använts i liten skala för att återställa förorenade platser.