Miljö

30 000 jordbrukare utbildas i Kenya

Miljö 30 000 jordbrukare i Kenya ska få utbildning i hållbart jordbruk och trädplantering genom ett initiativ av biståndsorganisationen Vi-skogen, investeringsfonden Livelihoods Fund och mejeriföretaget Brookside Dairy. Flera internationella företag har bidragit med sammanlagt 35 miljoner kronor till det tioåriga samarbetet, som har som syfte att möta klimathotet och hjälpa människor ur fattigdom. – Vi hoppas också […]


Skärpta regler för växtskyddsmedel

Miljö Kemikalieinspektionen (KEMI) skärper reglerna för de växtskyddsmedel som får användas av konsumenter. Syftet är att minska hälsoriskerna och bidra till en giftfri vardag, skriver KEMI. – Kunskap är en central del i arbetet med att begränsa risker för hälsan och miljön vid användning av växtskyddsmedel. Bristande kunskaper hos privata användare kan försvåra en korrekt och […]


Nya rön: Växtceller pratar om vädret

Miljö Växter har strategier för att anpassa sig till en föränderlig miljö, till exempel växlande ljustillgång. Växtcellen gör detta genom att producera speciella ”pratande” proteiner.


Elever är med och minskar matsvinn

Miljö Matsvinn är ett utbrett problem. I bland annat Sollentuna kommun, som ligger utanför Stockholm, arbetas det på att dra ner matsvinnet.


Steget efter


Mikroplast i Vättern och Mälaren

Miljö I Havs- och vattenmyndighetens rapport Sötvatten 2016 redovisas nya rön om mikroplaster i Vättern och Mälaren. Även om resultaten inte är färdigutvärderade ges en tydlig signal om att åtgärder måste vidtas.


Rätt krukväxter förbättrar luften

Miljö Förorenad inomhusluft är ett stort hot mot människors hälsa, men ett vi kan rå på. Enligt forskare är Röd juvelblomma en av de krukväxter som kan minska mängden skadliga ämnen i din inomhusluft.


Globala protester mot oljeledning

Miljö Den 13 september ägde en global aktionsdag mot Dakota Access pipeline rum på 80 olika platser. Oljeledningen ska transportera lätt råolja från Bakkenregionen över South Dakota och Iowa till Illinois.


Nuvarande vägkapacitet tillräcklig

Miljö I en ny rapport från Trafikverket tas det fram olika scenarier för hur utsläppen kan minska. Enligt Miljövårdsberedningen ska utsläppen minska med 70 procent till år 2030.


Vindkraft spås bli billigare

Miljö Ledande experter inom vindkraftsområdet förutspår en fortsatt prisminskning av vindkraft till följd av tekniska framsteg, enligt en undersökning som Lawrence Berkeley National Laboratory har utfört.


Global nedkylning kan utlösas av solen

Miljö De närmsta 35 åren kan komma att innebära ett kallare klimat på jorden. Forskare har sett ett samband mellan minskad solaktivitet och fenomenet som kallas för global nedkylning.


Ny rapport: Kolkraft bidrar till fattigdom

Miljö I en ny rapport från en brittisk tankesmedja slår man fast att kolkraft inte alls hjälper till med utrotandet av fattigdomen i världen. Istället bidrar kolkraften till klimatförändringar som drabbar jordens fattiga population.


”Bråttom att rädda flodkräftan”

Miljö Under det senaste århundradet har flodkräftan försvunnit från 97 procent av Sveriges sjöar och vattendrag. Det beror främst på illegal utplantering av signalkräfta.


Kollaps i Stora barriärrevet

Miljö En ”total ekosystemkollaps” är på väg att inträffa i Stora barriärrevet. Fiskarnas avtal minskar drastiskt, och korallerna bleks nu även på vintern.


Rutor i sädesfält räddar sånglärkor

Miljö Under de senaste 35 åren har 75 procent av sånglärkorna försvunnit från Sverige. För att hjälpa till att vända nedgången har projektet Rädda sånglärkan börjat skapa öppna rutor i sädesfält för att ge lärkorna fristad.


Framgångsrika invandrare

Miljö Invandrare klarar sig bra i Sverige – i alla fall om de är vargar, enligt en studie som vargforskningsprojekt SKANDULV har gjort.


Långlivade hajar

Miljö Håkäringen är det mest långlivade ryggradsdjuret vi känner till, med en förväntat livslängd på minst 272 år, kanske upp till 512, enligt en internationell studie som publicerats i Science.