Miljö

Foto: snailreins/CC BY-NC-SA 2.0

Kinas utsläpp begränsar växter

Miljö Utsläppen av föroreningar i Kina har allvarligt begränsat ekosystemets förmåga att ta till sig kol, enligt en studie i Atmospheric Chemistry and Physics.


Foto: Tambako the Jaguar/CC BY-ND 2.0

Önskar fler naturliga världsarv

Miljö En studie från Wildlife Conservation Society och universitetet i Queensland uppmanar UNESCO:s världsarvskonvention att bättre bevara vildmarksområden genom att utse dem till naturliga världsarv.Foto: Pixabay

Storbritannien förbjuder bensinbilar 2040

Miljö Efter att Frankrike nyligen beslutat att förbjuda försäljning av diesel- och bensindrivna bilar från och med år 2040, sluter sig Storbritannien till dem och utlovar ett liknande förbud.


Miljö Toalettavfall utgör ett stort miljöproblem i såväl hav som sjöar, eftersom urin innehållet en stor mängd fosfor och kväve, vilket bidrar till övergödning.


Miljö Med motiveringen "för en medveten slåtter som gynnar unik, blommande flora och ger livsutrymme för bina" fick Trafikverket på Gotland Svenska Bins utmärkelse.