Miljö

Klimatpris till barn för plastfabrik

Miljö Children's Climate Prize är ett internationellt klimatpris som tilldelas ett barn eller ungdom i ålder 10-17 år, som gjort något extraordinärt för klimat och miljö.


Miljö Vilka metaller krävs för tillverkning av teknik- och miljöinnovationer? Det fick myndigheten Tillväxtanalys för ett år sedan i uppdrag att ta reda på.


Miljö I New Delhi planerar myndigheterna att bekämpa det akuta problemet med luftföroreningarna genom att spruta vatten över staden.


Steget efter

Annons:

När migration blir konflikt


Miljö EU-länderna och EU-parlamentet har nått en viktig överenskommelse om ett system för utsläppshandel primärt gällande kolindustrin.


Miljö För att lantraser ska klassas som ekologiska om kan det ställas krav på att djuren gått på ekologiskt bete generationer bak i tiden.