DCA-avtalet ett faktum – i klar strid mot folkviljan

Sverige-Nato-relationen

Någon folklig debatt kring DCA-avtalet och dess konsekvenser har inte skett och de allra flesta svenskar har inte ens förstått vad makthavarna nu har beslutat. Politikerna har lovat att tjäna det svenska folket - men väljer istället fullt medvetet att försätta det i stor fara genom att göra Sverige till ytterligare en pjäs i USA:s militära och geopolitiska spel. Det är ingenting annat än landsförräderi.

publicerad 19 juni 2024
- av Markus Andersson
Överbefälhavare Micael Bydén, försvarsminister Pål Jonson (M) och USA:s försvarsminister Lloyd Austin.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Att svenska makthavare faktiskt tjänar Sveriges och det svenska folkets intressen har som bekant blivit allt mer sällsynt – istället fattar man ofta beslut och stiftar lagar som går i linje med den agenda som tagits fram av USA, EU och andra mäktiga globalistiska aktörer.

Således är det väl få som blev förvånade när en överväldigande majoritet av riksdagens ledamöter sent igår kväll röstade för det hårt kritiserade DCA-avtalet som ger främmande land en i modern tid aldrig tidigare skådad militär makt över Sverige.

I praktiken lämnar Sverige nu över en stor del av bestämmanderätten över svenskt territorium till USA. Amerikanerna får fri tillgång till 17 svenska arméförläggningar, flygbaser och örlogshamnar där de utländska soldaterna inte heller lyder under samma lagar och regler som vanliga dödliga svenskar och där inte ens den svenska underrättelsetjänsten kommer att ha någon insyn i vad som egentligen pågår.

Huruvida kärnvapen kommer att hanteras på de USA-kontrollerade baserna vet vi inte, inte heller om biologiska eller kemiska vapen kommer att förvaras där – och vad värre är så kan USA i teorin nu attackera Ryssland från svenskt territorium – utan att Sverige först behöver godkänna anfallet eller ens får kännedom om det i förväg.

“Ett kapitulationsdokument”

Avtalet har liknats vid ett ”kapitulationsdokument efter ett förlorat krig” och det är slående hur ett beslut av den här magnituden har fattats nästan helt utan en grundlig och djupgående debatt eller reellt folkligt inflytande.

USA har gett sig in i det ena katastrofala kriget efter det andra i modern tid, Vietnam, Afghanistan och Irak. Och nu är vi fångar enligt avtal ombord på hangarfartyget utan att veta vart vi är på väg och utan att ha något att säga till om”, konstaterar exempelvis författaren och skribenten Jan Guillou.

Sverige har förvisso representativ demokrati där vi röstar på politiska partier till riksdagen – men det är verkligen inte samma sak som att folket har fått göra sin röst hörd i denna avgörande fråga eller att makthavarna faktiskt har brytt sig om att lyssna på vad medborgarna har att säga.

Tvärtom visar en opinionsundersökning som gjorts av Novus på uppdrag av Sveriges Fredsråd att en stor majoritet av svenskarna motsätter sig avgörande delar av avtalets mest kontroversiella innehåll.

  • 84 procent vill inte att ”främmande makt ska få placera militär- och krigsmaterial på svenska militärbaser utan svensk insyn”.
  • 72 procent anser inte att ”Sverige ska ingå militära samarbetsavtal som innebär att man avsäger sig rätten att neka kärnvapen att placeras på svensk mark” och bara 29 procent anser att ”främmande makter ska få använda svenskt territorium för angrepp på tredje land”.
  • Tre av fyra svenskar vet inte ens vad DCA-avtalet är för någonting eller vad det innebär – trots den enorma påverkan det riskerar att få för dem själva, deras anhöriga och deras land.

Ett enormt svek

Allmänhetens okunskap är förstås ingen slump – det är tvärtom ett medvetet drag från våra makthavare. Det finns varken tid eller intresse för diskussion, upplysning eller konsekvensanalys – ingen ska stoppa Sverige från att hoppa på det amerikanska krigståget – och den som motsätter sig planerna och förespråkar återhållsamhet målas i bästa fall ut som en ”nyttig idiot” åt Ryssland – och i värsta fall som en farlig pro-rysk agent som agerar direkt utifrån Putins order.

I själva verket är verkligheten förstås den motsatta – det är våra politiker och andra inflytelserika maktmänniskor som har drivit på det här som i praktiken gjort sig skyldiga till landsförräderi. Det är de som har lovat att tjäna det svenska folket – men som istället fullt medvetet väljer att försätta oss alla i en mycket stor fara genom att göra Sverige till ytterligare en pjäs i USA:s militära och geopolitiska spel.

Det hävdas återkommande att vi ”inte kan vara neutrala” och att vår långa historia av alliansfrihet och neutralitet tillhör en förgången tid som inte kommer tillbaka. Om det är så, så beror det inte på någon naturlag utan på våra politikers svek och enträgna arbete för att förvandla Sverige till ytterligare en i raden amerikanska lydstater.

 

Markus Andersson

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!