Kultur

Foto: Stephan Röhl/CC BY-SA 2.0

Förintelser före ”Förintelsen”

Kultur Hur många ”förintelser” på judar skall vi minnas och aldrig glömma? Bara den under Hitler? Också den under och strax efter första världskriget? Lars Adelskogh sammanfattar historiska judiska berättelser på Förintelsens minnesdag.


Kultur Skådespelaren Johannes Brost avled under torsdagskvällen efter en tids sjukdom.


Kultur Bo G Jonsson skriver om hur vi är präglade att sträva uppåt i samhällspyramiden för att göra karriär, medan vårt medvetande förblir outvecklat.


Steget efter

Annons:


Foto: Hans Juul Hansen/CC BY-NC-ND 2.0

Färöarna tar strid för sitt unikum

Kultur I sin kamp för att bidra till att bevara den verkliga mångfalden kämpar Färöarna för att få Google att erkänna dess särart.


Foto: Alexi Rosenfeld/CC BY-NC-ND 2.0

Israels penningmaskin

Kultur Den proisraeliska lobbyn förmår judiska oligarker och amerikanska skattebetalare att finansiera israeliska brott mot mänskliga rättigheter. Det skriver den amerikanske säkerhetsexperten Dr. Philip Giraldi.