Kultur

Instruktionsmanual för Revolution del 3/11: Uppror mot Storebror

Obama-regimens brottslighet var inte bara en förlängning av Bush-regimens kriminalitet med ännu mera bombningar i dammiga länder. Den innebar också en upptrappning även på hemmafronten genom expansionen av den totalitära övervakningsstaten och andra försök till att tysta befolkningen. Med andra ord raka motsatsen till vad folk lurats till att tro genom Obamas suddiga kampanjslogan – “Hope & Change”.

Redan år 2011 hade man försökt censurera nätet via olika lagförslag, bland annat  genom ”SOPA” (Stop Online Piracy Act). I ungefär samma veva som Occupys tältläger raserades, besegrades dock SOPA av en enorm gräsrotsaktivism i cyberrymden. 2013 läckte visselblåsaren Edward Snowden sedan de dokument som avslöjade amerikanska NSAs (National Security Agency) omfattande spioneri på befolkningen.

Mindre än en månad efter att Snowden fått en fristad i Ryssland, och medan den amerikanska statens omfattande konstitutionella brott fortfarande var en världsnyhet som massmedia inte längre kunde ignorera, var det återigen dags för jänkarna att fira sitt lands självständighetsdag. Den 4 juli 1776, kan man påminna sig, var dagen då landets grundare under George Washington hade förklarat de förenta staterna oberoende från Storbritannien, ironiskt nog just också på grund av det överstatliga förtrycket.

Själv befann jag mig utanför Vita huset redan på kvällen den 3 juli. Även om det var omöjligt att sia om hur amerikanerna skulle fira den följande dagen under de rådande omständigheterna så var det redan stor fest på gatan. Närmare bestämt bland skanderande egyptier som hade samlats där efter att muslimska brödraskapets Mursi hade störtats i hemlandet. Denne hade för övrigt kommit till makten genom löften om mer frihet till folket, precis som i fallet med Barack Hussein Obama. Både Mursi och Obama hade dessutom gemensamt att de sedan gjort raka motsatsen mot vad de lovat efter att de valts in. Det rådde heller ingen tvekan om att det amerikanska folket även hade gemensamt med egyptierna att de nu också drömde om revolution.

Just revolution är ett ord som svenskar inte är helt bekväma att tala positivt om, men i USA är det annorlunda. Det var just genom revolution som deras land skapades, och associationerna är därför fundamentalt annorlunda. Vad landets grundare till stor del dessutom var noga med att förmedla till efterkommande generationer i sann revolutionär anda, var inget mindre än nödvändigheten för befolkningen att ifrågasätta makthavarna.

”Om yttrandefriheten tas bort kommer vi tysta och fördummade bli ledda, likt får till slakten”, sa George Washington medan Thomas Paine menade att ”det är varje patriots plikt att skydda sitt land från den egna statsmakten”.

Den klassiska liberalen Thomas Jefferson (den fullkomliga motsatsen till dagens liberaler som är de främsta förespråkarna för totalitära åtgärder mot oliktänkare) — identifierade dessutom problemet med massmedia då som nu:

Den man som inte läser någonting alls är bättre informerad än den man som inte läser någonting annat än tidningarna.

Någonstans på vägen sedan dess ändrades dock tonen bland Amerikas presidenter. Särskilt efter den 11 september 2001, då Bush i FN-högkvarteret uppmanade världen till att inte tolerera så kallade ”konspirationsteorier”; regimens begrepp för kritisk granskning. Med tanke på massmedias fanatiska arbete med att lyfta fram den politiske sol-och-våraren Obama som en ny Messias efter Bush, var det heller inte konstigt att befolkningen föll för kampanjen. Så här i efterhand är det dock empiriskt bevisat att ”konspirationsteoretikerna” hade rätt: Barack Hussein Obama var aldrig någon outsider. Han var bara en av många i raden av presidenter utsedda av den globalistiska eliten för att ge sken av att amerikanarna fortfarande hade ett val, medan deras land fullkomligt raserades på globalismens altare.

Den djupa revan i förtroendet mellan makthavarna och befolkningen visade sig vara mer än uppenbar under just detta självständighetsfirande år 2013. Begreppet revolution hade fått en ny relevans för amerikanerna inte bara som en följd av Snowdens avslöjanden, utan även på grund av ilskan över det skenande maktmissbruket. I orostider tittar man gärna bakåt för att finna förankring, vilket förklarar värdet med traditioner. Själv bevittnade jag detta på plats, genom att den årliga 4-juli-paraden som hålls i alla städer snarare mest kom att likna en protestmarsch till stöd för Bradley Manning – den unge amerikanske soldaten som bara tre år tidigare hade agerat visselblåsare beträffande Bush-regimens krigsbrott i Irak och Afghanistan. För detta hade Manning fängslats och utmålats i massmedia som landsförrädare. En annan visselblåsare fanns dock på plats i form av Thomas Drake – den tidigare högt uppsatte tjänstemannen inom NSA hade också han blivit förföljd efter att ha avslöjat statens kriminalitet. Trots detta stod han nu och uppmanade befolkningen till revolution.

Olika former av protester arrangerades inte bara över hela den amerikanska huvudstaden, utan också från kust till kust under banderollen ”Restore the Fourth”, som syftade på den fjärde punkten i konstitutionen – Förenta staternas grundlag – som fastställer att statsmakten inte har automatisk rätt att spionera på befolkningen. Dessa manifestationer handlade egentligen inte främst om att upplysa folket på plats, utan att genom uppslutningen dokumentera protesten och via alternativa och sociala medier visa befolkningens uppror för omvärlden. Det vill säga revolutionen som aldrig skulle visas på teve, för att använda Gil Scott Herons klassiska fras. Kanske är det också precis denna taktik som återigen har givit gatudemonstrationen tillbaka sin fulla kraft. Den går helt enkelt inte längre att tiga ihjäl.

Allt som krävs är bara att folk ställer upp efter bästa förmåga. Förr i tiden kallades sådan aktivism kort och gott ”medborgarskap”.

 

Henrik Larsson

 

Video av Henrik Larsson – “The Revolution in DC – Restore the Fourth”: