Kultur

Instruktionsmanual för Revolution del 4/11: Symbolernas kraft

Om massiva demonstrationers styrka just ligger i att många människor ställer upp, så är dess akilleshäl att stora protester å andra sidan tenderar till att snabbt vara över. Detta eftersom det är svårt att fysiskt engagera ett stort antal personer under längre perioder; individer med jobb och familj och räkningar att betala. Därför skulle personligt initiativ även i mindre skala komma att bli helt avgörande i den andra amerikanska revolutionen.

På Santa Monicas timglasfina sandstränder, bland turister och Baywatch-torn, är till exempel ännu idag söndagstraditionen för den lokala avdelningen av ”Veterans for Peace” att sätta upp små träkors till minne av alla de amerikanska soldater och civila som dödats i Bush- och Obamaregimens krig. Nu på senare år har det förvandlats till en sorts västkustens Arlington. Tanken är att det skall fungera som en konstant påminnelse och genom turisternas nyfikenhet även upplysa omvärlden.

På gott och ont så är det med symbolism man lättast träffar folket rakt i hjärtat—kraftkällan för vår existens.

Vare sig det gäller en oförtruten enmansprotest utanför Vita huset, bildekaler eller memes på nätet så är principen densamma—nämligen det personliga initiativet att försöka väcka den stora sovande jätten. Vilket är lättare sagt än gjort…

Men det är just i det öppna ifrågasättandet av statsmakten som den sanna amerikanska revolutionära traditionen inte bara lever vidare, utan kom att frodas efter 11 september 2001.  Detta som resultat av två faktorer. Först i och med den teknologiska explosionen i form av internet där denna typ av ifrågasättande kunde växa fram, och för det andra eftersom massmedia som av en följd av detta intensifierade sin krigföring mot befolkningen i syfte att dränka de nya rösterna i etern.

Detta samtidigt som statsmakten gradvis försatte landet i en konstitutionell kris genom nya drakoniska lagar som döptes till raka motsatsen av deras verkliga innebörd. Vad hade totalitära lagar som exempelvis ”Patriot Act” eller dess uppföljare ”Freedom Act” med verklig patriotism eller frihet att göra?

Video av Henrik Larsson – Spirit of Santa Monica

 

Henrik Larsson