Kultur

Instruktionsmanual för Revolution del 6/11: V för Vendetta

I den sjätte delen av Henrik Larssons följetong om den andra amerikanska revolutionen, reflekterar Henrik kring underhållningsindustrin och den revolutionära subkultur som skapades i kölvattnen av filmen V för Vendetta.

Att tro att underhållningsindustrin inte fundamentalt påverkar människors psyke, vilket var en stor debatt förr i tiden angående “videovåldets” eventuella påverkan, är idag motbevisat. I själva verket har inflytandet av just denna bransch kommit att bli en central del av kulturen.

I början av 1980-talet skapade den brittiske författaren Alan Moore serietidningen “V för Vendetta” som år 2005 blev till långfilm. Berättelsen handlar om en revolutionär, av den anarkistiska varianten, som tar sig an uppgiften att störta det totalitära styret som befolkningen lever under. För att dölja sin identitet bär han en en mask föreställande Guy Fawkes, en verklig revolutionär som år 1605 försökte spränga det brittiska parlamentet i luften.

Filmen blev populär, men skulle sannolikt inte ha blivit oförglömlig om inte hacker-gruppen “Anonymous” år 2008 valt att använda masken under sin operation “Project Chanology”, som riktade sig mot scientologerna.

För de som inte känner till det så är Anonymous en autonom rörelse som började på nätet för att bekämpa dem som i sin tur försöker censurera det fria ordet. Tillsammans med plattformar som Wikileaks kom den snabbt att slå hårt mot korrupta etablissemang världen över.

Det dröjde heller inte länge förrän denna även spred sig till gatuaktivismen.

Trots att Anonymous har sin bas i cyberrymden, har rörelsen numera kommit att representera den anonyma massan, de 99 procenten kanske man kan säga. Masken bars nämligen flitigt under Occupy-revolten och tycks numera alltid finnas representerad vid försök till folkrevolter. Dessutom har den sin egen demonstration. “Million Mask March” hålls den 5 november varje år för att den sammanfaller med just “Guy Fawkes Day”, och har sedan starten år 2013 i likhet med March Against Monsanto spridit sig till att bli ett världsomspännande kulturfenomen. År 2015 marscherade folk med Guy Fawkes-masker i över 650 städer.

Vad det handlar om är inte att samla en miljon personer på en och samma plats utan snarare om att föra ett asymmetriskt “flashmob blitzkrieg” för att väcka allmänheten. Flashmobbar är ett uppseendeväckande samtidsfenomen, som går ut på att folk samlas utan officiella tillstånd för att i en snabbprotest göra sitt budskap hört. Det finns mycket man kan kritisera med denna form av demonstration, men den är effektiv i avseendet att den tar systemet på bar gärning och särskilt tilltalar ungdomens upproriska natur.

För det är i ungdomen som revolutionen på allvar har förutsättningen att få fotfäste. Samtidigt är det i kombination med de äldres erfarenhet och vishet som den har chans att lyckas.

Se Henrik Larssons ANONYMOUS MILLION MASK MARCH:

 

Henrik Larsson