Ponerologin och patokratin – Studiet av ondskan och dess välde

publicerad 10 september 2016

Efter andra världskrigets slut inledde Andrzej Łobaczewski sina studier i psykiatri vid Jagellonska universitetet i Krakow. Vad han då inte visste var att hans professor Edward Brzezick själv var psykopat. Efter att instinktivt ha känt att något inte stod rätt till började Łobaczewski tillsammans med ett fåtal vänner, för att själva behålla vettet, på ett vetenskapligt sätt studera hur gruppdynamiken förändrades under studietiden.

Med åren gjorde han sedermera slutsatsen att psykopatiskt inflytande har exakt samma effekt på små grupper som det har på samhället i stort. Łobaczewski myntade begreppet ponerologi (”studiet av ondska”) för att beskriva sitt nya forskningsområde som han sammanfattade på sin ålders höst i boken Political Ponerology som utgavs 2006.

Enligt Łobaczewski kännetecknas grupper som infekterats av psykopatologi av vad han benämner som paramoral, paralogik och dubbeltänk. Paramoral innebär att värderingar förvrids till sin motsats, medan paralogik syftar på stigmatisering och utträngande av genuint logiskt tänkande. För att hålla ihop paramoralen och paralogiken medföljs dessa av så kallat dubbeltänk, där två eller flera motstridiga idéer samtidigt måste accepteras som sanna.

Det fåtal individer som håller fast vid de förlorade värderingarna och envisas med att använda sig av logik, demoniseras med olika typer av fientliga etiketter och riskerar som en följd sanktioner såsom social utfrysning, förlust av sin försörjning eller i värsta fall till och med fysiska repressalier. Demoniseringen projicerar den psykopatiska maktens antimoral på vad det uppfattar som sina motståndare och avleder på det sättet också uppmärksamheten från sig själv. Den som påtalar sanningen anklagas för lögn, medan lögnare belönas som sanningssägare. Ner blir upp och upp blir ner.

Samtidigt är det svårt för de flesta att sätta fingret på vad som är fel, och upplevelsen av att befinna sig i en liten eller stor grupp där psykopatiskt inflytande tagit fäste kan närmast vara som om en demonisk kraft tagit kontroll över dem utan att de kan förklara varför de känner som de gör. Samhällen där dessa fenomen har blivit dominerande benämner Łobaczewski som patokratier, ett styrelseskick som är oberoende av den den samhällsbärande politiska eller religiösa ideologin. Patokratier kan vara kommunistiska likväl som fascistiska eller katolska och har som gemensam nämnare att en psykopatisk härskarklass parasiterar på den resterande samhällsorganismen. Łobaczewskis budskap var att utmaningen för ponerologin stod i att finna hållbara motmedel mot sådan patokratisk förvridning.

Idag lever vi de facto i en tid då det ekonomiska systemet möjliggör finansiell utsugning och förslavning av hela länder. Privatlivet gentemot centralmakten har avskaffats och ersatts med ett övervakningssamhälle. Det fria demokratiska samtalet har ersatts med politiskt korrekt moralpanik. Etablerad massmedia förvrider och förtiger istället för att informera och upplysa. De folkvalda har själva vänt sig mot sina egna folk och förnekar deras själva existens. Demokratin, kan man konstatera, är inte heller den immun mot psykopatiskt inflytande och kan även den förvridas till patokrati under Demon Kratius härskarskap. Hoppeligen kan Andrzej Łobaczewskis insikter nyttjas för att förhindra att det sker igen när dagens variant av patokrati väl är förpassad till historieböckerna.

 

 

Isac Boman


isac-bomanÅländske Isac Boman är skribent och redaktör på Nya Dagbladet med en bred samhällelig bakgrund från media, banksektorn, politiken och föreningslivet. Till utbildningen är han nationalekonom och är författare till boken Penningmakten som ursprungligen var hans magisteravhandling vid Åbo Akademi.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!