Politikerna har ett ansvar för coronapandemin

Politikerna följer i skolmedicinens ledband och skolmedicinen i Big Pharmas. Två faktorer som helt förbises av dessa är övermedicineringens och de metabola sjukdomarnas inverkan på våra immunförsvar, med potentiellt mycket allvarliga konsekvenser under coronakrisen. Det skriver Lars Bern.

publicerad 1 april 2020

Icke smittsamma sjukdomar orsakade av ohälsosam kost och livsstil (rökning och stillasittande), miljögifter och biverkningar från medicinska preparat är vår tids allvarligaste hälso- och miljöproblem. Detta orsakar årligen 40 miljoner dödsfall globalt och uppåt tre miljarder människor är redan drabbade av en eller flera av dessa metabola sjukdomar. Hit räknas fetma, diabetes, hypertoni, cancer, hjärtkärlsjukdom, karies, demens och en lång rad autoimmuna sjukdomar.

Efter att jag själv drabbats hårt av den metabola sjukligheten, har jag under 25 år studerat vetenskapen på området intensivt. För halvannat år sedan sammanfattade jag mina samlade erfarenheter i den bästsäljande boken Den Metabola Pandemin (den har sedan utgivningen legat på Bokus topplista över medicinsk litteratur). Jag tog även initiativ, tillsammans med några kunniga personer i mitt nätverk, till bildandet av Riksföreningen för Metabol Hälsa.

Den metabola sjukligheten började synas i människors hälsa för första gången för 10.000 år sedan när människor blev bofasta och började odla spannmål som försämrade hälsan. Sjukligheten ökade omkring förra sekelskiftet då vi började introducera socker i större skala och industrimat…


Lars Bern är en svensk teknologie doktor, företagsledare, författare och samhällsdebattör. Han är ledamot av Stiftelsen Svenska Dagbladet som är minoritetsdelägare i SvD, av Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien sedan 1988 och Etikkollegiet.

Han har bland annat författat böckerna Varför försvinner våra kronjuveler? : dikeskörningar i svensk industri (2014) och Den metabola pandemin (2019). Bern driver även opinionssajten Anthropocene.

 

 


Liknande artiklar: